*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Uwaga! Przelotne opady śniegu

2013-02-11
Na najbliższe dni synoptycy zapowiadają słabe opady śniegu. Temperatura ujemna w nocy, w ciągu dnia oscylująca wokół ?zera? powodować może, że nawierzchnie dróg i chodniki stają się niebezpiecznie śliskie. Takie zjawiska mogą oznaczać bardzo niekorzystne warunki drogowe. <b>Bardzo prosimy mieszkańców o ostrożność i przygotowanie się na warunki zimowe. Pogorszenie pogody może być przyczyną spowolnienia ruchu.</b>Szczególny apel kierujemy do kierowców.<b>Przypominamy: ? działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,? w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,? prędkość jazdy należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych,? o zmianę opon na zimowe.</b>Wszyscy możemy zimą w prosty sposób pomóc sobie sami - korzystając z komunikacji miejskiej. Mniej samochodów na ulicach oznacza mniejsze korki, a dla służb miejskich możliwość szybszego działania, a tym samym udrożnienie ruchu. Prosimy pamiętać, że pogorszenie pogody może być przyczyną większych korków niż zwykle.<b>Pragniemy również poinformować kto, co i gdzie powinien sprzątać zimąADMINISTRACJE / ZARZĄDCY OSIEDLI</b>mają obowiązek:- sprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i osiedlowych uliczek,- posypać chodniki np. piaskiem,- usunąć śnieg, sople, lód z dachu budynku, <b>WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI</b>mają obowiązek:- sprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników wzdłuż nieruchomości,- posypać je np. piaskiem,- usunąć sople i śnieg z dachu. <b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>ma obowiązek:- sprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z dworców i przystanków autobusowych komunikacji miejskiej,- posypać teren przystanku np. piaskiem. <b>MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE sp. z o.o.</b>ma obowiązek:- sprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z przystanków tramwajowych komunikacji miejskiej, torowiska,- posypać teren przystanku np. piaskiem.<b>Interwencje dotyczące zimowego utrzymania zgłaszać można do Straży Miejskiej - całodobowy, bezpłatny nr telefonu 986. Interwencje dotyczące zimowego utrzymania dróg będących w administracji ZDM zgłaszać można całą dobę pod nr tel. 61 6477231</b>Przypominamy również o corocznej akcji - ?Nie solę, chronię drzewa?.Obok ograniczenia przestrzeni dla rozwoju roślinności, zagęszczenia gruntu szkodliwe działanie soli jest jedną z najważniejszych przyczyn obumierania drzew przyulicznych. Należy pamiętać, że sól używana zimą do likwidacji śliskości przedostaje się do korzeni drzew i krzewów. Przez jej nadmiar w glebie rośliny nie są w stanie pobierać składników pokarmowych i wody. Przejeżdżające z dużą szybkością samochody wzbijają w powietrze miliony kropel zasolonej wody. Toksyczny aerozol solny powoduje zamieranie zwłaszcza młodych roślin. Szkodliwe działanie soli wpływa również na zniszczenia nawierzchni jezdni i chodników, korozję obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, kładek) oraz elementów infrastruktury drogowej, takich jak na przykład latarnie uliczne, kosze, barierki, ogrodzenia, niszczenie infrastruktury podziemnej, zanieczyszczenie wód gruntowych, elewacji budynków, korozję samochodów, zwłaszcza podwozi, opon, karoserii, niszczenie obuwia. <b>Dlatego jak co roku zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców, dozorców o używanie ekologicznych materiałów uszorstniających i ograniczenie stosowania materiałów chemicznych, zaopatrzenie się w piasek, nie używanie soli do wytapiania śniegu oraz o nie składowanie śniegu, błota pośniegowego wokół drzew i na terenach zieleni przyulicznej. Prosimy kierowców o przygotowanie samochodów do jazdy w zimie, wymianę opon na zimowe, dostosowanie jazdy, zwłaszcza prędkości do warunków zimowych.</b> Zachęcamy do udziału w akcji. Szczegóły na Facebooku. Przygotowana wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska UMP ulotka mówiąca o szkodliwości działania soli na zieleń przyuliczną tak jak w ubiegłym roku będzie zachęcać do ograniczenia używania środków chemicznych. Ulotkę będą kolportować strażnicy miejscy oraz kontrolerzy SPP. Tradycyjnie prosimy o zaangażowanie się w działania na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Poznania i przedstawicieli mediów. <b>Liczymy, że wspólne działania przyczynią się do podniesienia świadomości ekologicznej, a w dalszej perspektywie do ograniczenia użycia soli drogowej.</b>Zachęcamy do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg administrowanych przez ZDM, wykazem skrzyń na piasek, FB akcją ?Nie solę, chronię drzewa?.<i> foto ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Zimowe utrzymanie ulic miasta Poznania w sezonie 2012/2013
» Skrzynie na piasek
» Facebook „Nie solę, chronię drzewa”
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej