*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Projekty do opiniowania

2013-03-20
Przedstawiamy kolejne projekty do opiniowania. Pierwszy dotyczy budowy ulic Torowej i Pokrzywno na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Garaszewo. Projekt przewiduje m.in. budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników, ciągu rowerowego, odwodnienia, oświetlenia drogowego. Szczegóły znaleźć można w zakładce ?Projekty drogowe?. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z proponowanym rozwiązaniem drogowym. Prosimy o przesyłanie maili z uwagami, opiniami i wnioskami dotyczącymi projektu. Maile można przesyłać w terminie do 11 kwietnia 2013 roku. Przedstawiamy również do opiniowania projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania pn. ?Wytyczne i standardy ochrony drzewostanu przyulicznego oraz projektowania, zakładania i pielęgnacji zieleni przyulicznej w pasach drogowych miasta Poznania?. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie opinii, wniosków, uwag w terminie do 2 kwietnia 2013 roku.
Zobacz więcej:
» Projekt budowy ulic Torowej i Pokrzywno na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Garaszewo
» Zieleń w pasie drogowym
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej