*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Plany rewaloryzacji zieleni u zbiegu ulica Taczaka i Kościuszki

2013-03-28
Dwa dni temu informowaliśmy o naszych planach dotyczących rewaloryzacji zieleni i nowych elementów małej architektury, które pojawią się w przestrzeni miejskiej. Wczoraj rozpoczęto pierwsze prace związane z wycinką chorych, niebezpiecznych dla przechodniów drzew. Usunięto dwie topole włoskie znajdujące się w złej kondycji zdrowotnej. Pnie drzew były zagrzybione i wypróchniałe (co widać na zdjęciach). Wycinki dokonała specjalistyczna firma. 26 marca br. podczas obrad Komisji Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania ZDM przedstawił nowy sposób zagospodarowania ul. Taczaka małą architekturą i zielenią. Projekt został przekazany do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków celem zaopiniowania koncepcji. Ze względu na duży zakres opracowania jego wdrożenie podzielone zostało na etapy. W pierwszej kolejności zaplanowano wprowadzenie zmian w projekcie organizacji ruchu oraz w sposobie zagospodarowania samej ulicy Taczaka. Te działania zaplanowano w tym roku. Natomiast zaplanowany u zbiegu ulic Taczaka i Kościuszki drzewostan, który ma być elementem dopełniającym kompozycję urbanistyczno-architektoniczną pojawi się w późniejszym terminie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w obrębie drzew zaprojektowano kilka drewnianych okręgów służących zarówno za siedziska jak i za elementy ochraniające strefę nasady pnia i systemu korzeniowego przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Tak zaplanowanych elementów małej architektury dotychczas nie stosowano w Poznaniu. To na ulicy Taczaka będzie pionierskim przedsięwzięciem. Autorem projektu jest Maja Jaroszewska z Wydziału Terenów Zielonych Zarządu Dróg Miejskich.
Liczymy, że prace związane z całościową rewaloryzacją tego obszaru uda się zakończyć do końca przyszłego roku.

foto ZDM: Wizualizacja projektu skweru Taczaka ? Kościuszki - autor Maja Jaroszewska ZDM; chore drzewa z ul. Taczaka
Zobacz więcej:
» Nowa zieleń i elementy małej architektury w pasie drogowym
» Projekt zagospodarowania ul. Taczaka małą architekturą i zielenią
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej