*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Koncepcja rewaloryzacji zieleni na narożniku ulic Dolina i Górna Wilda

2013-04-12
Miło nam poinformować, że opracowana została kolejna koncepcja rewaloryzacji zieleni przydrożnej. We współpracy z Radą Osiedla Wilda wykonana zostanie rewaloryzacja skweru na narożniku ulic Dolina i Górna Wilda. Prace polegać będą na założeniu nowej zieleni, wprowadzeniu elementów małej architektury, wymianie nawierzchni jezdni, chodników i uporządkowaniu sposobu parkowania na terenie przyległym. W założeniach projektowych przyjęto ideę, że skwer ma być bujnie kwitnącym przez cały sezon klombem. Ozdobą ma być szpaler kasztanowca czerwonego w odmianie Briotti (odporny na szrotówka kasztanowcowiaczka). Należy zaznaczyć, że przy projektowaniu zwrócono szczególną uwagę na historyczne znaczenie miejsca. Przejście do schodów w kierunku Dolnej Wildy osłonięte będzie od strony jezdni bujnie kwitnącą zielenią (róże, pnącza, byliny, rośliny cebulowe). Wzdłuż przejścia rozmieszczone zostaną ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo pojawią się również inne elementy małej architektury, takie jak: stalowe słupki drogowe, stojaki rowerowe, płotki stalowe wydzielające tereny rabat z krzewami, podpory pod pnącza, donice. Proponowany projekt został przekazany do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków celem zaopiniowania koncepcji. Koszty realizacji całości zadania znane będą po przetargach. Rada Osiedla Wilda przeznaczyła na ten cel kwotę 240 tys. złotych.<i> wizualizacja ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Nowa zieleń i elementy małej architektury w pasie drogowym
» Plany rewaloryzacji zieleni u zbiegu ulica Taczaka i Kościuszki
» W maju zmiany na Ĺťydowskiej
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej