*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Konferencja prasowa dotycząca koncepcji zagospodarowania ulicy Św. Marcin

2013-04-23
Dzisiaj, w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa dotycząca koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej ulicy Święty Marcin z elementami uspokojenia ruchu. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem mediów. Jeden z autorów koncepcji dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak przedstawił uczestnikom prezentację przygotowaną na bazie rozwiązań zaproponowanych przez ZDM. W konferencji udział wzięli Mirosław Kruszyński Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Kazimierz Skałecki i Jerzy Nawrocki dyrektorzy ZDM, Anna Hryniewiecka dyrektor CK Zamek. Celem przedstawionej koncepcji zagospodarowania ulicy Święty Marcin jest stworzenie przestrzeni chętnie odwiedzanej przez poznaniaków i turystów. Koncepcja zakłada ograniczenie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym i odwrócenie dominacji transportu nad innymi funkcjami ulicy. Wypływa ona z przyjętych przez ZDM rozwiązań dotyczących regulacji i uspokojenia ruchu samochodowego w centrum Poznania, udostępnienia jak największej ilości ulic pieszym. Wpisuje się również w ideę ograniczenia dominacji samochodów w ścisłym centrum. Ogranicza się przy tym możliwości swobodnego tranzytu przez centrum Poznania. Utrzymany zostaje jedynie ruch lokalny, obsługujący ulicę. Zaprezentowany wariant zakłada:- zwężenie jezdni z dwóch do jednego pasa ruchu,- uniemożliwienie przejazdu ulicą Ratajczaka przez Święty Marcin,- zamknięcie dla ruchu odcinka Alei Marcinkowskiego między ulicą Święty Marcin a Podgórną,- wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych na linii ulic Garncarska ? Kantaka,- odsunięcie istniejących miejsc parkingowych od chodników i poszerzenie chodnika po północnej stronie ulicy,- wprowadzenie miejsc postojowych po południowej stronie ulicy,- wprowadzenie nowych elementów umeblowania ulicy takich jak gazony, donice, stojaki dla rowerów, oświetlenie, ławki,- poprawę jakości zieleni, w tym zmianę przekroju istniejących drzew.Liczymy, że zaproponowane rozwiązania przyczynią się do intensyfikacji ruchu pieszego w centrum Poznania, a co za tym idzie na wzrost atrakcyjności śródmiejskich przestrzeni publicznych, na ich ożywienie. Opracowanie koncentruje się na rozwiązaniach związanych z organizacją ruchu, jest materiałem wyjściowym do dyskusji.Informujemy również, że na naszej stronie internetowej w zakładce "Projekty drogowe" można zapoznać się z prezentowaną koncepcją. <b>Serdecznie zapraszamy do dyskusji.</b><i> foto, wizualizacja ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Projekty drogowe
» Rewolucja na Świętym Marcinie - koncepcja zmian drogowych
» Nowy pomysł na ulicę Święty Marcin
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej