*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Uwaga! Od soboty zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Dolna Wilda, Królowej Jadwigi, Półwiejska

2013-05-08
Informujemy, że na dojazdach do skrzyżowania ulic Dolna Wilda, Królowej Jadwigi, Półwiejska pojawiły się tablice informacyjne o planowanych zmianach w organizacji ruchu. Już od soboty, tj. 11 maja br. na skrzyżowaniu ulic Dolna Wilda, Królowej Jadwigi, Półwiejska zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zmiany w organizacji ruchu polegają na eliminacji lewoskrętów z wlotów ulic Królowej Jadwigi i Górniej Wildy. Nastąpi to poprzez korektę oznakowania pionowego i poziomego oraz wprowadzenie usprawnień w sterowaniu sygnalizacją świetlną. Wprowadzone zmiany pozwolą pieszym na wygodniejsze i bezpieczniejsze pokonanie dwóch jezdni i torowiska tramwajowego na "zielonym świetle" w jednej fazie. Usprawnienia dotyczyć będą również komunikacji publicznej. Dzięki wydzieleniu torowiska oznakowaniem poziomym i pionowym na ulicy Górna Wilda tramwaje nie będą blokowane przez samochody i uzyskają łatwiejszy dojazd do sygnalizatora. Dodatkowo, w celu poprawy przejazdu tramwajów przez skrzyżowanie wydłużono dla nich "światła zielone" na każdym wlocie.Należy zaznaczyć, że są to działania doraźne, które mają charakter bezinwestycyjny, a tymczasowa organizacja ruchu ma funkcjonować do czasu przebudowy skrzyżowania. Koncepcja nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu opiniowana była przez Internautów oraz omawiana na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu (KBR) działającej przy ZDM, w skład której wchodzą przedstawiciele: Policji, Straży Miejskiej, ZTM, MPK, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. Na podstawie otrzymanych opinii od Internautów oraz stanowiska KBR przyjęto, że wprowadzony zostanie wariant przewidujący wyeliminowanie lewoskrętów z wlotów ulicy Królowej Jadwigi i Górnej Wildy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji. <b>Uprzejmie prosimy uczestników ruchu drogowego o zwracanie uwagi na aktualnie istniejące oznakowanie. </b><i> foto ZDM</i>
Zobacz więcej:
» SkrzyĹźowanie ulic: GĂłrna Wilda, KrĂłlowej Jadwigi, Półwiejska. Projekty zmian organizacji ruchu
» Warianty zmian w organizacji ruchu na skrzyĹźowaniu ulic Dolna Wilda, KrĂłlowej Jadwigi, Półwiejska
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej