*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Nowe koncepcje projektów drogowych na naszej stronie internetowej

2013-05-09
Zarząd Dróg Miejskich systematycznie prezentuje na stronie internetowej koncepcje projektów drogowych. Zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce ?Projekty drogowe?. Tym razem są to aż cztery koncepcje:- przebudowa koryta cieku Górczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w zlewni cieku Górczyka,- przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Strzeszyńskiej i Biskupińskiej, - rozbudowa ulicy Katowickiej,- przebudowa ulicy ks. Posadzego.Serdecznie zapraszamy do wysyłania maili. Wszystkie opinie, wnioski są ważne. Warto o nich rozmawiać właśnie teraz, na etapie projektowania choćby dlatego żeby realizacja robót budowlanych toczyła się zgodnie z harmonogramem bez dodatkowego ich przedłużenia i potęgowania utrudnień komunikacyjnych.
Zobacz więcej:
» Projekty drogowe
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej