*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zmiany w organizacji ruchu przed dworcem PKP

2013-05-09
Informujemy, że wprowadzone zostały zapowiadane wcześniej zmiany w organizacji ruchu na ulicy Dworcowej i placu przed dworcem PKP. Zmiany w organizacji ruchu polegają m.in. na wyznaczeniu obszarów do zatrzymania się pojazdów samochodowych (do jednej minuty) przeznaczonych na obsługę podróżnych (pasażerów PKP), wytyczeniu koperty na dostawy do 15 minut oraz przejścia dla pieszych (łączącego przystanek autobusowy dla wysiadających z wejściem głównym do nowego dworca PKP). Dodatkowo wyznaczono pasy na ulicy, segregujące ruch w rejonie dworca. Zastosowane elementy inżynierii ruchu pozwoliły na stworzenie dogodnych warunków dla pieszych i autobusów komunikacji miejskiej. Piesi zyskali nowe przejście, które ułatwia i znacznie polepsza komunikację w rejonie dworca. Miejskie autobusy dzięki stworzeniu bus ? pasa nie są już blokowane przez samochody i mają praktycznie bezkolizyjny przejazd. Dodatkowo na ulicy Dworcowej ustawione zostaną stojaki, tak aby cykliści przyjeżdżający na dworzec mogli zaparkować rower. Wytyczone zostały również koperty dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zmiany poprzedzone zostały publiczną dyskusją. W marcu opiniowaniu poddana został koncepcja tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Dworcowej i placu przed dworcem PKP. Proponowane zmiany komunikacyjne szeroko opisywane były przez media. Wszyscy Internauci, którzy wzięli udział w opiniowaniu byli za wprowadzeniem zaproponowanych zmian. Informujemy również, że koncepcja nowej organizacji ruchu była omawiana na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu działającej przy ZDM, w skład której wchodzą min.: przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, ZTM, MPK, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM, ZDM. Projekt konsultowany był także z Wydziałami Działalności Gospodarczej i Rolnictwa oraz Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. Zmiany mają charakter doraźny - do czasu wybudowania i uruchomienia ZCK w Poznaniu, którego projekt zakłada inną obsługę komunikacyjną nowego dworca. <b> Uprzejmie prosimy uczestników ruchu drogowego o zwracanie uwagi na aktualnie istniejące oznakowanie.</b><i> foto, projekt ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Koncepcja tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Dworcowej i placu przed dworcem PKP
» Podsumowanie koncepcji tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Dworcowej i placu przed dworcem PKP
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej