*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

"Poznań promuje sztukę nie wandalizm"

2013-05-14
Miasto Poznań we współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w tym ZDM wdraża program "Poznań promuje sztukę nie wandalizm". Głównymi celami programu są:Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do młodzieży w obszarze odpowiedzialności prawnej za dewastację, uszkodzenia mienia oraz wandalizm.Wskazanie społeczności grafficiarzy legalnych form wyrażania twórczości artystycznej poprzez malowanie farbami w spray'u i innymi środkami pozostawiającymi trwałe ślady.? wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach;? zorganizowanie oraz objęcie honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania konkursu np. pn. "Poznaniacy - wiemy jak tworzyć sztukę" na najciekawszy projekt graffiti tematycznie nawiązujący do promowania właściwych postaw.Zainteresowanie założeniami projektu prewencyjnego przedstawicieli firm zajmujących się zabezpieczaniem oraz usuwaniem szkód będących następstwem działalności wandali.Podejmowanie w społecznościach lokalnych działań z zakresu prewencji kryminalnej ukierunkowanych na:? pobudzenie społeczności lokalnej do reagowania na wszelkie akty wandalizmu oraz uszkodzeń mienia;? promocję współdziałania społeczności lokalnej z Policją;? promowanie "pomocy sąsiedzkiej" jako skutecznej formy zapobiegania przestępczości.Wskazanie alternatywnych form technicznego zabezpieczenia budynków przed dewastacją (np. monitoring wizyjny, montaż : atrap kamer, oświetlenia czasowego,, zmierzchowego reagującego na ruch). A także przeprowadzenie kampanii informacyjnej w której wykorzystane zostaną opracowane na potrzeby projektu prewencyjnego plakaty oraz ulotki informacyjne.Koordynator programu: grzegorz_polak@um.poznan.plNa zdjęciach prezentujemy prace wykonane na obiektach będących w naszej administracji.<i>foto ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Wiadomości z Magistratu
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej