*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Miasto podpisało umowę na realizację projektu ?System ITS Poznań?

2013-05-27
Miło nam poinformować, że dzisiaj, tj. 27 maja 2013 w Urzędzie Miasta podpisana została umowa dotyczącą wdrożenia projektu ?System ITS dla miasta Poznania?. Projekt realizuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Wykonawcą jest wybrane w przetargu konsorcjum Siemens Sp. z o.o. i Siemens AG. Umowę w imieniu Miasta popisał dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Jacek Szukała z ramienia Siemens Sp. z o.o. Marek Bielski i Siemens AG Janusz Grodzki. Prezydent Poznania Ryszard Grobelny wraz z zastępcą Mirosławem Kruszyńskim, przedstawicielami ZDM oraz konsorcjum Siemens Sp. z o.o. i Siemens AG przedstawili założenia systemu ITS dla Miasta Poznania.<b>Głównym celem projektu pn. ?System ITS Poznań? jest usprawnienie zarządzania ruchem drogowym i transportem publicznym wraz z jednoczesnym zwiększeniem jego atrakcyjności. </b><b><u>Zakres projektu obejmuje:</b></u>- zaprojektowanie i wdrożenie otwartej platformy informatycznej integrującej istniejące i planowane moduły systemu ITS, która zapewni współdzielenie danych i informacji,- opracowanie i wdrożenie modelu ruchu na sieci ulic miasta Poznania umożliwiającego krótkookresową prognozę stanów ruchu; w ten sposób możliwe będzie przeciwdziałanie i rozładowywanie zatłoczeń w sieci miejskiej,- realizację systemu informacji dla podróżnych zarówno przed jak i w trakcie podróży przez miejski planer podróży dostępny w internecie (również poprzez urządzenia mobilne). Podróżni będą mieli dostęp np. do informacji o stanie obciążenia sieci i ruchu pojazdów transportu zbiorowego. Informacje przekazywane będą też przez systemu tablic i znaków zmiennej treści informujących kierujących pojazdami o różnych zdarzeniach, np. zagrożeniach czy zalecanych objazdach. Tablice informacyjne pojawią się również na przystankach tramwajowych informując o rzeczywistym czasie przybycia pojazdu danej linii,- rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów w celu przyspieszenia transportu publicznego; priorytet na skrzyżowaniach będzie udzielany na podstawie rzeczywistych różnic od planowanego rozkładu jazdy,- wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie parkingami oraz wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem w mieście (stacje ważenia pojazdów w ruchu).Innowacyjność projektu polega na daleko idącej integracji poszczególnych komponentów tworzących całość systemu. Każdy z nich będzie miał za zadanie udostępnianie danych i informacji dla innych elementów systemu poprzez wspólną platformę informatyczną. Takie rozwiązanie pozwoli na stworzenie bazy danych, która stanowić będzie źródło informacji dla dalszego rozwoju systemu.Liczymy, że projekt przyniesie korzyści szczególnie w wymiarze społeczno - ekonomicznym. <b>Dzięki jego wdrożeniu mieszkańcy Poznania i korzystający z infrastruktury transportowej zyskają oszczędności z tytułu zmniejszenia kosztów czasu podróży. </b><b>Głównym obszarem wdrożenia systemu będzie południowo ? zachodnia część miasta; ograniczona ulicami Dąbrowskiego ? Roosevelta ? Głogowską oraz zachodnią granicą miasta. Planowany termin zakończenia prac - 31 marca 2015 roku. Wartość brutto umowy to ok. 83 mln zł.</b>Projekt realizowany będzie na zasadach ?zaprojektuj i zbuduj?. Cały system wraz z jego kolejnymi modułami będzie wdrażany stopniowo, tak aby w jak najmniejszym zakresie powodować zakłócenia w bieżącym, codziennym ruchu i umożliwić wszystkim użytkownikom ruchu drogowego dostosowanie się do zmian. <i> foto ZDM</i>
Zobacz więcej:
» ITS. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
» ITS Poznań
» ITS, czyli jak technologia pomoĹźe nam w poruszaniu się po mieście
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej