*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Wiadukt Górczyński wschodni. Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera. Stan prac

2013-06-07
Pragniemy poinformować, że prace związane z przebudową wiaduktu Górczyńskiego (Kosynierów Górczyńskich) ? nitka wschodnia rozpoczęły się w sierpniu 2012 r. i przebiegają sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Umowa na wykonanie prac w systemie ?zaprojektuj i wybuduj? została podpisana w wybranym na drodze przetargu konsorcjum firm: Mostostal Warszawa SA i Acciona Infraestructuras SA. Wartość kontraktu wynosi ponad 52 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Stary obiekt został rozebrany. W jego miejsce powstaje nowy obiekt inżynierski z trzema pasami ruchu, ścieżką rowerową, ekranami akustycznymi. Warto napisać, że ramach przebudowy nośność wiaduktu zostanie podniesiona do klasy A i obciążenia 115 kN/oś.Po zakończeniu prac związanych z budową i przebudową infrastruktury podziemnej zostały zintensyfikowane roboty drogowe i mostowe. Wchodzące w zakres inwestycji jezdnie (z wyjątkiem ul. Stęszewskiej) posiadają już nowe konstrukcje. Po warstwie wiążącej został dopuszczony ruch kołowy. Nabrały tempa prace brukarskie. Na początku maja zakończony został montaż płyty pomostowej wiaduktu. Prowadzone są głównie roboty izolacyjne, wykonywane są zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej, belek, betonu. Rozpoczął się montaż kap chodnikowych. <b>Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera ? etap II</b>Drugi etap, na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do mostu Teatralnego wraz z przebudową przejścia podziemnego, rozpoczął się 11 sierpnia 2012 roku. Inwestycja polega na przebudowie konstrukcji wsporczej od ulicy Bukowskiej do mostu Teatralnego, wykonaniu niezbędnych prac dla uruchomienia komunikacji tramwajowej i ruchu drogowego w pełnym zakresie w ulicy Roosevelta na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Bukowskiej, remoncie przejścia podziemnego, budowie stacji przesiadkowej PST/Kaponiera. Obecnie prace budowlane koncentrują się na budowie konstrukcji garażu dwupoziomowego (K1): powstaje ściana oporowa o długości 238 metrów, stawiane są słupy żelbetowe podtrzymujące I kondygnację, przebudowywany jest ciepłociąg. Trwają prace związane z przebudową istniejącego przejścia podziemnego, głównie adaptacyjne i izolacyjne. W przyszłości wejścia do przejścia na poziomie -1 zostaną wyposażone w windy i schody ruchome. Na poziomie -2 trwają roboty ziemne, montowanie konstrukcji wsporczej. Kontynuowane są również prace drogowe: asfaltowe na ul. Zwierzynieckiej oraz ziemne związane z budową konstrukcji jezdni ul. Roosevelta.Jak informuje wykonawca prac budowlanych, w przyszłym tygodniu zostanie zmieniona organizacja ruchu na ulicy Roosevelta. W związku z końcem budowy zjazdu technicznego zostanie przywrócona poprzednia organizacja ruchu. Tym samym kierowcy będą mogli korzystać ze wschodniej jezdni ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Dworcowego do ulicy Bukowskiej zamiast z torowiska tramwajowego jak obecnie.Informujemy również, że trwają również przygotowania do rozpoczęcia przebudowy wiaduktu (?mostu?) Uniwersyteckiego. Wiadukt znajduje się w złym stanie technicznym. Konieczna jest jego rozbiórka. <i> Na fotografiach 1 i 2 wiadukt Górczyński wschodni, 3 i 4 Kaponiera. Autorem zdjęć jest Ryszard Matuszyk ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera - etap II
» Informacje o postępie prac w kwietniu 2013 r.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej