*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Kolejny projekt koncepcyjny na naszej stronie internetowej

2013-06-10
Przedstawiamy projekt koncepcyjny przebudowy dróg publicznych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego CH Metropolis przy ul. Hetmańskiej w Poznaniu. Z projektem koncepcyjnym oraz towarzyszącym mu opisem można zapoznać się w zakładce ?Projekty drogowe?. Zapraszamy również do przesyłania maili z uwagami.Pragniemy podkreślić, że projekt koncepcyjny został przygotowany na zlecenie inwestora, firmy Echo Investments SA. Inwestycja w całości, tj. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem drogowym zostanie sfinansowana przez Echo Investments SA.
Zobacz więcej:
» projekt koncepcyjny
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej