*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Trwa kampania informacyjna

2013-07-04
Tydzień temu odbyła się konferencja prasowa poświęcona bezpiecznemu centrum, czyli wprowadzeniu strefy 30 ? strefy ograniczonej prędkości w Poznaniu oraz kontrapasom. Blisko 40 tys. ulotek trafi do mieszkańców. Materiały informacyjno ? edukacyjne trafiły już do skrzynek pocztowych mieszkańców obszaru strefy 30 oraz kolportowane były bezpośrednio na ulicach miasta. Dodatkowo kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania ulotki informacyjne wkładają za wycieraczki aut parkujących w obszarze strefy 30. Materiały o strefie 30 i kontrapasach znaleźć można również na naszych stronach internetowych oraz w urzędach. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Poznańska strefa 30
Warto przypomnieć, że Poznań jest jednym z pierwszych polskich miast, które wprowadziło strefę 30 w ścisłym centrum. Istotną jednak nowością, w przypadku Poznania, jest równoczesne wprowadzanie na niektórych ulicach zmian ich zagospodarowania, polegających między innymi na zawężeniu wlotów ulic na skrzyżowaniach, wprowadzeniu miejsc odpoczynkowych dla pieszych oraz znacznej liczby kontrapasów dla ruchu rowerowego. Dwa skrzyżowania w obrębie strefy 30 zostały wyniesione: skrzyżowania ulicy Działyńskich z ulicami Nowowiejskiego i Libelta. Zostało wyniesione również nowe przejście dla pieszych przez ulicę 3 Maja przy skrzyżowaniu z placem Wolności.
Obecnie strefa 30 w centrum obejmuje obszar między ulicami: Solną, Alejami Marcinkowskiego, Świętym Marcinem i aleją Niepodległości. Docelowo zostanie jednak poszerzona i będzie obowiązywać wewnątrz pierwszej ramy komunikacyjnej (z wyłączeniem ulic układu podstawowego). Granice wyznaczać będą ulice: Pułaskiego, Roosevelta (na zachodzie), Matyi, Królowej Jadwigi (na południu), Jana Pawła II (na wschodzie), a od północy ? tory kolejowe i ulica Przepadek.

Zmiany w organizacji ruchu
Celem wprowadzenia strefy 30 było podniesienie bezpieczeństwa, zwiększenie liczby ulic przyjaznych dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie tylko dla pieszych i rowerzystów. Rozwiązanie to poprawi również komfort kierowców, ponieważ na tym obszarze wykonywanych jest wiele manewrów: parkowanie, zjazdy do posesji, zatrzymywanie i włączanie się do ruchu.
Zmiany organizacji ruchu dotyczą ulic: Działyńskich, Kantaka, Kościuszki, Nowowiejskiego, placu Wolności, 27 Grudnia, gdzie wyznaczone zostały kontrapasy dla ruchu rowerowego. Wprowadzenie strefy 30 wymagało również przebudowy skrzyżowań z sygnalizacją świetlną: Kościuszki ? Libelta, Kościuszki ? Fredry, 27 Grudnia ? 3 Maja ? plac Wolności ? Ratajczaka, Aleje Marcinkowskiego ? plac Wolności. Ważną zmianą jest także wprowadzenie na zdecydowanej większości skrzyżowań zasady równorzędności przejazdu, co oznacza, że pierwszeństwo będzie miał na nich pojazd nadjeżdżający z prawej strony.

STREFA 30 ? KORZYŚCI
? większe bezpieczeństwo pieszych w obszarze uspokojonego ruchu
? ułatwienia dla rowerzystów dzięki wprowadzeniu kontrapasów dla ruchu rowerowego
? zmniejszenie poziomu hałasu
? poprawa funkcjonalności infrastruktury miejskiej (wyniesione skrzyżowania, przejścia dla pieszych, nowe elementy małej architektury i zieleni miejskiej, w tym ławki i miejsca odpoczynkowe; modernizacja przystanku tramwajowego na ulicy Fredry)
? zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dzięki ograniczeniu dopuszczalnej prędkości oraz wprowadzenie elementów zagospodarowania ulic wymuszających respektowanie zasad obowiązujących w strefie
Wprowadzenie strefy 30 to nie tylko zmiany w organizacji ruchu. To również element rewitalizacji ulic, tak aby centrum Poznania było bezpieczniejsze, ładniejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom i gościom.

KONTRAPASY
ROWEREM PO POZNANIU


Czy wiesz, że pierwszy kontrapas w Polsce powstał prawie 20 lat temu w Poznaniu na ulicy Wronieckiej?
Kontrapasy ? jak z nich korzystać?

Kontrapasy to wydzielone pasy dla rowerów na ulicach jednokierunkowych, którymi cykliści mogą jechać w kierunku przeciwnym do obowiązującego inne pojazdy. W Poznaniu najwięcej kontrapasów znajduje się na Jeżycach oraz w centrum ? w tzw. strefie uspokojonego ruchu (strefa 30). Kontrapasy przyczyniają się do usprawnienia ruchu rowerowego.

Oznakowanie
Kontrapasy są pasami wydzielonymi na jezdni linią ciągłą lub przerywaną, oznakowanymi symbolami roweru (znak P-23) wskazującymi kierunek ruchu rowerowego. Dodatkowo na kontrapasie często umieszcza się strzałki, aby jednoznacznie wskazać jedyny dopuszczalny kierunek poruszania się rowerzystów. Na ulicy jednokierunkowej z kontrapasem, pod znakiem o zakazie wjazdu (B-2) i o ulicy jednokierunkowej (D-3), umieszczone są tabliczki z symbolem roweru i opisem ?Nie dotyczy? (T-22).

Więcej informacji o ruchu rowerowym znajduje się na naszej stronie internetowej w przewodniku ?Rowerem po Poznaniu? Zarząd Dróg Miejskich już po raz piąty przygotował przewodnik rowerowy ?Rowerem po Poznaniu?. Naszym celem jest przedstawienie i zachęcenie do korzystania z istniejących w Poznaniu dróg rowerowych, wskazanie połączeń rowerowych w ulicach ruchu uspokojonego, parkingów rowerowych, ciekawych tras. Przewodnik zachęca Poznaniaków do korzystania z roweru jako zdrowego, ekologicznego i alternatywnego środka transportu.

WARTO WIEDZIEĆ
? jazda kontrapasem możliwa jest WYŁĄCZNIE w jednym kierunku ? przeciwnym do kierunku jazdy innych pojazdów
? na ulicy z wyznaczonym kontrapasem rowerzyści, którzy poruszają się zgodnie z kierunkiem jazdy innych pojazdów, zobowiązani są do jazdy poza kontrapasem
? kontrapas nie jest parkingiem ? w jego obrębie obowiązuje zakaz parkowania
? kontrapas nie jest chodnikiem ? jest przeznaczony wyłącznie dla ruchu rowerowego ?pod prąd?
Liczymy, ze wszystkie te działania przyczynią się zwiększenia liczby ulic przyjaznych dla wszystkich uczestników ruchu drogowego i do podniesienia kultury komunikacyjnej.

foto ZDM
Zobacz więcej:
» Od 1 lipca strefa 30 w ścisłym centrum Poznania
» Materiały informacyjne dotyczące strefy 30 i kontrapasĂłw
» PRZEWODNIK ROWEROWY 2013 „ROWEREM PO POZNANIU”
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej