*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przetarg nieograniczony na ?Wykonanie projektów koncepcyjnych dla strefy ?Tempo 30? w centrum Poznania?

2013-07-10
Informujemy, że Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na ?Wykonanie projektów koncepcyjnych dla strefy ?Tempo 30? w centrum Poznania?. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 12 lipca 2013 r. do godz. 9.30 w siedzibie ZDM. Koncepcja dotyczy wprowadzenia strefy ruchu uspokojonego w podobszarze II objętym ulicami: Solną, Wolnicą, Małe Gabary, Garbary, Zieloną, Podgórną, Al. Marcinkowskiego oraz podobszarze III objętym ulicami: Ratajczaka, Świętym Marcinem, Al. Marcinkowskiego, Podgórną, Zieloną, Garbarami, Królowej Jadwigi. Celem projektu jest zapewnienie na obszarze objętym projektem szczególnie korzystnych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego przy ograniczeniu ruchu samochodowego do niezbędnego minimum. Organizacja ruchu powinna uwzględniać wysokie walory kulturowe, turystyczne, przestrzenne analizowanego obszaru oraz fakt lokalizacji na tym terenie wielu obiektów architektury, w tym sakralnej, kultury, hoteli itp. Koncepcja powinna uzyskać pozytywną opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, w kwestii obsługi ruchu turystycznego aprobatę Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz aprobatę Rady Osiedla Stare Miasto. Warto przypomnieć, że 1 lipca 2013 r. uruchomiona została strefa 30 w ścisłym centrum Poznania. <i>foto, infografika ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Od 1 lipca strefa 30 w ścisłym centrum Poznania
» ZamĂłwienia publiczne ZDM
» Materiały informacyjne dotyczące strefy 30, kontrapasĂłw
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej