*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zmiany na ulicy Taczaka. Fotele, ławki, nowa zieleń

2013-07-24
W marcu informowaliśmy o planach dotyczących rewaloryzacji ulicy Taczaka. 26 marca br. podczas obrad Komisji Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania przedstawiliśmy nowy sposób zagospodarowania ul. Taczaka małą architekturą i zielenią. Projekt został zaprezentowany mieszkańcom i przedsiębiorcom ul. Taczaka w ramach konsultacji społecznych. Założenia projektowe zostały zaakceptowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Radę Osiedla Stare Miasto. Ze względu na duży zakres opracowania prace podzielono na etapy. W pierwszej kolejności wdrożono tymczasowe zmiany w organizacji ruchu oraz w sposobie zagospodarowania samej ulicy. Od 1 maja do końca października, czyli w okresie funkcjonowania ogródków gastronomicznych na ulicy Taczaka wprowadzono strefę zamieszkania. Po stronie północnej pomiędzy ogródkami kawiarnianymi pojawiła się zieleń w donicach, stojaki rowerowe, ławki. Zmiany po stronie południowej będą możliwe do wprowadzenia po reorganizacji parkowania. Nowością w poznańskim pasie drogowym są fotele dla osób starszych i z dysfunkcją ruchu z wygodnymi drewnianymi siedziskami i podłokietnikami ułatwiającymi siadanie i wstawanie. Pomyślane one zostały jako miejsca do krótkiego odpoczynku w drodze. W kolejnym etapie u zbiegu ulic Taczaka i Kościuszki zaplanowano obsadzenia drzewami. Nowy drzewostan (o niewielkich koronach) ma być elementem dopełniającym kompozycję urbanistyczno-architektoniczną. W projekcie zaproponowano kilka drewnianych okręgów służących zarówno jako siedziska jak również za elementy ochraniające nasady pni i system korzeniowy przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Tak zaplanowanych elementów małej architektury dotychczas nie stosowano w Poznaniu. Liczymy, że prace związane z całościową rewaloryzacją tego obszaru uda się zakończyć do końca przyszłego roku. Projekt zagospodarowania ul. Taczaka w zakresie małej architektury i zieleni wykonała Maja Jaroszewska (Wydział Terenów Zieleni ZDM).<i> foto ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Plany rewaloryzacji zieleni u zbiegu ulica Taczaka i Kościuszki
» Nowe ławki i zieleń przed Okrąglakiem
» Nowa zieleń i elementy małej architektury w pasie drogowym
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej