*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Konferencja prasowa poświęcona SPP na Jeżycach. Zapowiedź konsultacji

2013-08-07
Dziś, w Sali Błękitnej UMP, odbyła się konferencja prasowa poświęcona Strefie Płatnego Parkowania na Jeżycach. Gospodarzem konferencji był Ryszard Grobelny, Prezydent Poznania. Zarząd Dróg Miejskich reprezentował Jerzy Nawrocki, zastępca dyrektora ZDM, Miejski Inżynier Ruchu. Przedstawiciele mediów otrzymali informacje o dwóch latach funkcjonowania strefy na Jeżycach. Istotnym elementem konferencji była zapowiedź przeprowadzenia konsultacji społecznych. ?Celem konsultacji jest zabranie opinii mieszkańców Poznania, przedsiębiorców na temat wprowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie dzielnicy Jeżyce w Poznaniu oraz jej obecnego funkcjonowania?- zapowiedział Prezydent Poznania, Ryszard Grobelny.Przypominamy, że <b>Strefa Płatnego Parkowania na Jeżycach funkcjonuje od 1 maja 2011 roku.</b> Przygotowania do poszerzenia poznańskiej strefy o Jeżyce trwały ponad dwa lata. Zarząd Dróg Miejskich zlecił badania wypełnienia miejsc postojowych, które wykazały napełnienie w maju 2011 roku w wysokości 112,5 %. Zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Projekt poszerzenia strefy był prezentowany na stronie internetowej ZDM. Przed wprowadzeniem strefy zostały przeprowadzone remonty nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, została zrewaloryzowana zieleń przyuliczna. Poprawie uległy warunki siedliskowe starych drzew, posadzono 200 nowych, które zostały objęte stałą pielęgnacją. W miejscach szczególnie narażonych na najeżdżanie przez samochody drzewa odgrodzone zostały mechanicznymi zabezpieczeniami. Wraz z wprowadzeniem Strefy Parkowania na Jeżycach pojawiły się ? po raz pierwszy w Poznaniu na taką skalę ? kontrapasy dla rowerzystów: Szamarzewskiego, Staszica (ulica jest w tej chwili przebudowywana), Wawrzyniaka, Strzałkowskiego i Mylnej, Mickiewicza. Rowerzyści otrzymali do dyspozycji również ponad 200 stojaków rowerowych.Poszerzenie strefy umożliwiła uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 roku, która wprowadziła zmiany do obowiązującej od 2003 roku uchwały o Strefie Płatnego Parkowania oraz do Regulaminu SPP. Jedna z nich dotyczyła zmiany granic poszczególnych podstref SPP.<b>Obecnie, na Jeżycach funkcjonuje 3701 miejsc postojowych, 163 automaty parkingowe. Zostało wyznaczonych 55 kopert przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.</b> W sektorach 6 i 7 (obejmujących obszar Jeżyc) mieszkańcy wykupili 3223 identyfikatorów mieszkańców SPP.* Warto również dodać, że wpływy z SPP na terenie Jeżyc wyniosły 2568658 złotych (bilety z automatów parkingowych) plus 422545 złotych z opłat za wezwania ? raporty do zapłaty, co dało w okresie od 1 stycznia do 30 lipca 2013 roku łącznych wpływów 2991203 złotych, czyli ok. 427300 złotych miesięcznie. Napełnienie SPP na Jeżycach w maju 2013 roku wyniosło 83,3 % w podstrefie A, 71,9 % w B, 29,3 % w podstrefie C.<b>Proces konsultacji społecznych rozpocznie się w piątek, 9 sierpnia.</b>Chcielibyśmy poznać:1. co sądzą mieszkańcy o wprowadzeniu strefy (czy pomogła im ona uporządkować sytuację dotycząca parkowania, ruchu pojazdów oraz pieszych)2. jakie są zalety strefy w jej obecnym kształcie, 3. jakie są wady strefy w jej obecnym kształcie, 4. co wymaga poprawy /korekty/ zmiany w funkcjonowaniu strefy,5. inne problemy za zakresu organizacji ruchu pieszych i pojazdów, parkowania oraz porządkowe będące w gestii ZDM wymagające poprawy. <b>Konsultacje odbędą się od 9 do 13 sierpnia (z wyłączeniem niedzieli)</b>. Przez 4 dni - każdego dnia w 3 różnych punktach SPP Jeżyce, przez trzy 2-osobowe zespoły ankieterów w specjalnie przygotowanych i oznakowanych punktach na terenie Jeżyc (punkty będą działały codziennie od godz. 09.00, w piątek - do g.16.00, w sobotę - do godz. 14.00 oraz w pon. i wtorek - do g. 18.00)- przy rynku Jeżyckim- przy moście Teatralnym- przy placu AsnykaProwadzone przez 5 dni sierpnia konsultacje uliczne są tylko jednym ze sposobów zebrania opinii. W ramach prowadzonych konsultacji wykonano już analizę opinii na temat wprowadzenia strefy w na Jeżycach dostępnych w prasie i Internecie oraz 3 spacery badawcze połączone z indywidualnymi wywiadami pogłębionymi z mieszkańcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami Rady Osiedla/Dzielnicy.Równocześnie od 7 do 21 sierpnia przeprowadzone będą badania kwestionariuszowe (metodą face to face) obejmujące próbę 350 respondentów w tym:- 100 mieszkańców zamieszkujących na terenie SPP Jeżyc, w wieku 18+,- 100 przedsiębiorców z terenu Jeżyc, - 75 mieszkańców Poznania spoza Jeżyc w wieku 18+ pracujących na Jeżycach i odwiedzający Jeżyce,- 75 przedsiębiorców z terenu Poznania spoza Jeżyc, odwiedzających Jeżyce w celach biznesowych.Opinie mieszkańców Jeżyc są istotne w kontekście trwającej dyskusji na temat możliwości rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania na obszarze Wildy i Łazarza.Organizatorem konsultacji jest Zarząd Dróg Miejskich oraz Miasto Poznań we współpracy z agencją APR oraz TNS Poznań.* <i> dane na dzień 31 lipca 2013 roku</i>
Zobacz więcej:
» Konsultacje społeczne na temat oceny SPP na JeĹźycach
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej