*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Rozbudowa ronda Rataje. Miasto Poznań wybiera wariant nr 5

2013-08-08
Informujemy, że Zarząd Dróg Miejskich otrzymał analizę dotyczącą rozbudowy ronda Rataje. W oparciu o maile mieszkańców i ocenę ekspertów zdecydowano, że realizowany zostanie wariant nr 5 rozbudowy ronda Rataje.Przypomnijmy, że w listopadzie 2012 roku na stronie internetowej ZDM, w zakładce ?Projekty drogowe?, zostało zaprezentowanych pięć wariantów koncepcji rozbudowy ronda Rataje. Wpłynęło 109 maili. Internauci, za najlepszy wariant uznali koncepcję numer 5. Następny w kolejności liczby głosów był wariant nr 2.Przypomnijmy również, że wariant nr 5 zakładał, że ruch pieszy, rowerowy oraz transportu zbiorowego odbywać się będzie po poziomie terenu (poziom 0), natomiast ruch samochodowy poniżej poziomu terenu (poziom minus jeden). Kształt skrzyżowania w tym wariancie przypomina elipsę. W jego ?wnętrzu? zaprojektowany został jeden, zintegrowany przystanek przeznaczony dla pasażerów transportu zbiorowego. Wariant przewidywał lokalizację przejść naziemnych, które zapewnią pieszym dojścia a rowerzystom przejazdy do dworca autobusowego, os. Piastowskiego, os. Oświecenia, planowanego CH Łacina oraz budowę sygnalizacji świetlnych. Warto również przypomnieć, że według szacunków był to wariant najdroższy. Jego realizacja została wyceniona na 167 milionów złotych.Rozbudowa ronda Rataje związana jest z projektem budowy przez inwestora zewnętrznego Centrum Handlowego Łacina. Koszt rozbudowy ronda leży po stronie miejskiej. Obecnie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Poznania na lata 2013 - 2031, na rozbudowę ronda zabezpieczona została kwota 68,45 milionów złotych. Jednocześnie prowadzone są starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Projekt pn. ?Przebudowa węzła komunikacyjnego ronda Rataje w Poznaniu? został wpisany na listę rezerwową ?Zaktualizowanej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 ? 2013? z szacunkową kwotą dofinansowania w wysokości 98,44 miliona złotych. Wybór wariantu rozbudowy ronda Rataje umożliwia kontynuowanie prac projektowych ? opracowanie projektu budowlanego.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej