*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Kolejny projekt na stronie internetowej ZDM

2013-08-12
Zapraszamy do zapoznania się z projektem remontu polegającego na ułożeniu dywanika bitumicznego na ulicy Jasna Rola.Pragniemy zauważyć, że szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi od 6.30 ? 7.50 m. Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych nie ma możliwości wykupu dodatkowego terenu pod pas drogowy.Zaprojektowano więc wykonanie warstwy dywanika bitumicznego o szerokości 5 m, przewidziano umocnienie pobocza pofrezem w granicach istniejącego pasa drogowego.Mając na uwadze założenie uspokojenia ruchu w ciągu ul. Jasna Rola zaprojektowano 12 szt. progów zwalniających z kostki betonowej koloru czerwonego.Przy trasowaniu ul. Jasna Rola skorygowano jej obecny przebieg dostosowując do istniejących granic pasa drogowego oraz lokalizacji urządzeń podziemnych. Zaprojektowana niweleta umożliwia dowiązanie się istniejących wjazdów na posesje prywatne i zatok parkingowych po północno - wschodniej stronie ulicy do projektowanej jezdni.Po zaakceptowaniu propozycji przez mieszkańców i Radę Osiedla Naramowice przewidywany termin wykonania robót ? październik 2013r. Prosimy o przesyłanie maili z uwagami, wnioskami, opiniami w terminie do 26 sierpnia 2013 roku.
Zobacz więcej:
» ulica Jasna Rola
» Magistrat. Zaproszenia do udziału w konsultacjach
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej