*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Nowy projekt SIM dotyczący oznakowania przebiegu murów miejskich

2013-08-22
Mury miejskie wznoszono w celach obronnych. Już w czasach starożytnych otaczano nimi miasta. W średniowieczu mury miejskie były szczególnie popularne. Często uzupełniano je innymi fortyfikacjami, na przykład wieżami obronnymi. Pełniły również funkcje reprezentacyjne, dodawały miastom splendoru.
Mury miejskie w Poznaniu zaczęto budować w połowie XIII wieku. Mury budowane były z cegły na podstawie kamiennej. Do końca XIII wieku istniał już pełen obwód muru. Liczył około 1700 metrów. Decyzję o rozbiórce murów miejskich podjęli Prusacy po zajęciu Poznania w 1793 roku (II rozbiór Polski).
Do dziś pozostały jedynie fragmenty fortyfikacji, które zaczęto wznosić w średniowieczu. Najlepiej zachowały się fragmenty murów w okolicach Bramy Wronieckiej i baszty narożnej przy ulicy Masztalarskiej. Duży fragment muru zewnętrznego obejrzeć można przy ulicy Ludgardy, na Górze Przemysła oraz na ulicy Wrocławskiej.
Zarząd Dróg Miejskich przy współpracy i w porozumieniu z Traktem Królewsko-Cesarskim zrealizował w sierpniu bieżącego roku projekt dotyczący oznakowania miejsc przebiegu obszaru średniowiecznych murów miejskich. We wtorek, 20 sierpnia, w posadzce chodników zostało zamontowanych 17 odlewanych tablic o wymiarach 70x30 cm. Po uzgodnieniach z Miejskim Konserwatorem Zabytków lokalizacji oraz treści tablice zamontowano w przebiegu ulic Starego Rynku takich jak: Wodna, Woźna, Wielka, Dominikańska, Szewska, Wroniecka, przy skwerze Romana Wilhelmiego oraz ulicach 23 Lutego, Paderewskiego, Szkolnej, Wrocławskiej.
Odlew wykonała odlewnia Pana Stanisława Maryańskiego z Poznania.

foto ZDM
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej