*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Bezpieczna droga do szkoły

2013-08-28
Zarząd Dróg Miejskich przez cały rok realizuje program ?Bezpieczna droga do szkoły?. Dyrektorzy szkół, wychowawcy, rodzice mogą zgłaszać wnioski o uzupełnianie oznakowania, stosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Bezpieczeństwa Ruchu ZDM, tel. 61 64 77 235, mail: zdm@zdm.poznan.pl
Pracownicy ZDM, strażnicy miejscy, policja monitorują stan bezpieczeństwa na drogach prowadzących do szkół. Sprawdzane jest otoczenie obiektów szkolnych, stan przejść dla pieszych, znaków ostrzegawczych. Odnawiane są pasy na przejściach dla pieszych, uzupełnia się oznakowanie, montuje bariery ochronne. W okresie wakacyjnym odmalowano barierki łańcuchowe i rurowe, naprawiono zniszczone znaki drogowe, które podobnie jak słupki na których zawieszone są znaki często niszczone są przez wandali. Dodatkowo, co roku przed pierwszym dzwonkiem sprawdzamy stan techniczny sygnalizacji świetlnych w pobliżu szkół, ze szczególnym uwzględnieniem stanu przycisków i sygnalizatorów.
Ulice przy których znajdują się szkoły a także te prowadzące do szkół są oznakowane znakami A-17 (uwaga dzieci), a na ulicach o dużym natężeniu pojazdów także tabliczkami informacyjnymi ?Jacek?. Miejsca przejścia dzieci i młodzieży przez jezdnie są oznakowane znakami D-6 (przejście dla pieszych). Na niektórych przejściach dla poprawy widoczności znaków D-6 zastosowano je z obramowaniem fluorescencyjnym. Przed szkołami gdzie zachodziła taka potrzeba zastosowano znaki ograniczające prędkość. W sąsiedztwie wielu placówek oświatowych droga do szkoły jest wyposażona w sygnalizacje świetlne, a przed wtargnięciem dzieci i młodzieży na jezdnie chronią barierki. W 2012 r. na 7 poznańskich ulicach ustawione zostało aktywne oznakowanie przejść dla pieszych, m.in. na ulicach: Strzeszyńskiej i Golęcińskiej przy szkołach. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014 r. aktywne oznakowanie ustawione zostanie na ulicy Serbskiej na przejściu dla pieszych, z którego korzystają uczniowie placówek oświatowych z os. Kosmonautów i Pod Lipami.
Przejścia przed szkołami oraz na dojściach do szkół są oznakowane znakami poziomymi - ?zebrami? wykonanymi farbami o grubości powłoki do 0,8 mm lub masami trwałymi o grubości do 3 mm. Przejścia dla pieszych malowane są farbą drogową przy wykorzystaniu mikrokul szklanych jako środka odblaskowego i uszorstniającego.
Przed większością szkół a także przed obiektami oświatowymi w bliskości znaków A-17, na jezdniach umieszczono napisy ?SZKOŁA? o łącznej ilości 242 sztuk. Napis ?SZKOŁA? ma przypominać kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.
Dla Zarządu Dróg Miejskich, sprawą priorytetową jest zapewnienie bezpieczeństwa, edukacja w aspekcie wychowania komunikacyjnego. Podobnie jak w roku ubiegłym w dniu 30 sierpnia, tuż przed pierwszym dzwonkiem zaplanowaliśmy rozdawanie elementów odblaskowych. Osoby, które w tym dniu odwiedzą punkt obsługi klienta ZDM na ulicy Wilczak 16 otrzymają odblaskowy element. ZDM od wielu lat rozdaje elementy odblaskowe z przeznaczeniem dla pieszych oraz rowerzystów. Prosimy osoby dorosłe by wyposażyły swoje pociechy w odblaskowe elementy, które poprawią ich bezpieczeństwo na drodze. Akcja potrwa do wyczerpania się zapasów.

foto ZDM
Zobacz więcej:
» Aktywne oznakowanie na Serbskiej
» Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej