*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Projekt uspokojenia ruchu na osiedlu Krzyżowniki - Smochowice

2013-09-02
Informujemy, że na naszej stronie internetowej został zamieszczony kolejny projekt drogowy. Tym razem prezentujemy koncepcję projektową dotyczącą wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu na osiedlu Krzyżowniki ? Smochowice. Projekt koncepcyjny powstał z inicjatywy Rady Osiedla Krzyżowniki ? Smochowice i został również sfinansowany ze środków, które znajdują się w dyspozycji rady. Celem wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu na terenie osiedla jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. Projekt przewiduje etapowe realizowanie poszczególnych rozwiązań, między innymi przez budowę szykan drogowych, progów zwalniających i korektę oznakowania pionowego i poziomego. W pierwszym etapie zostanie wprowadzona strefa ograniczonej prędkości do 30 i 20 km/h. Kolejne etapy będą wprowadzane w kolejnych latach w zależności od posiadanych środków budżetowych oraz aktualnej sytuacji ruchowej.Prosimy o przesyłanie maili z opiniami, uwagami, wnioskami w terminie do 17 września 2013 roku. Wszystkie opinie zostaną przekazane Radzie Osiedla Krzyżowniki ? Smochowice.
Zobacz więcej:
» Projekt
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej