*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Lecą liście z drzew?

2013-09-20
Informujemy, że 23 września 2013 roku rozpocznie się coroczna akcja zbierania liści z pasa drogowego. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od dziesięciu lat pomaga właścicielom i administratorom nieruchomości przylegających do pasa drogowego w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Dostarczamy puste i odbieramy wypełnione liśćmi worki. Podobnie jak w ubiegłych latach rozdajemy specjalny typ worków: przeźroczystych, oznaczonych napisem <b>?ZDM ? liście zebrane z ulicy?. Informujemy, że wyłącznie takie worki będą przyjmowane na składowisku odpadów. </b> Dlatego tak ważne jest to żeby do worków trafiały wyłącznie liście. Informujemy również, że <b>nie będą odbierane worki z innymi odpadami, z liśćmi z ogródków, działek.</b><i>Zgodnie z art. 5, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 21, 228), oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości. </i>Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż opłaty za zakup worków, ich dostarczenie mieszkańcom a następnie odbiór pokryje ZDM. Zebrane podczas akcji worki trafią na Składowisko Odpadów w Suchym Lesie. Zarządca składowiska ? Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ? uznał prowadzoną przez nas akcję za proekologiczną i zobowiązał się do przyjęcia odpadów po stawce niższej od normalnie obowiązującej, za co serdecznie dziękujemy.<b><u>Co powinien zrobić mieszkaniec, który chce zamówić worki?</b></u>Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach proszeni są do złożenia zamówienia na dostarczenie pustych worków z podaniem nazwy ulicy oraz numeru posesji, gdzie ma nastąpić dostawa worków na liście. <b>Zgłoszenia można wykonywać: ? telefonicznie: 61 64 77 274 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ? 15.00),? pocztą elektroniczną: liscie@zdm.poznan.pl,? osobiście: w siedzibie ZDM, ul. Wilczak 16, pokój 105 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ? 15.00).</b><b><u>Odbiór pełnych worków</b></u>Wypełnione liśćmi worki powinny być pozostawione w miejscu skąd liście były zbierane, na terenie ogólnodostępnym ? na poboczu, pod drzewem bądź na części chodnika. Nie wyznaczamy miejsc odbioru worków, gdyż składowanie zbyt dużej ilości worków w jednym miejscu może prowadzić do podrzucania odpadów komunalnych i tworzenia się dzikich wysypisk śmieci. Prosimy również rady osiedli o nie wyznaczanie miejsc odbioru worków. Z doświadczeń wynika, że w takich miejscach tworzą się wysypiska śmieci domowych a koszty ich usuwania są bardzo duże.Odbiór worków będzie odbywać się cyklicznie na podstawie uprzednich (telefonicznych, mailowych) zgłoszeń i zgodnie z harmonogramem uwzględniającym podział terytorialny miasta. Harmonogram publikujemy w oknie towarzyszącym tej wiadomości.Zgłoszenia prosimy dokonywać nie później niż 48 godzin przed datą wywozu.<b>Informujemy również, że firmy pracujące na nasze zlecenie będą odbierać wyłącznie worki z liśćmi zebranymi z pasa drogowego, który znajduje się w administracji ZDM. Prosimy aby nie trafiały do worków inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości ? z ogródka bądź parkingu.</b><u>Akcja zbierania liści z pasa drogowego będzie trwać do 24 grudnia 2013 roku.</u><i>foto ZDM</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej