*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

?WARTOSTRADA? ? poznański ciąg pieszo ? rowerowy

2013-09-27
Informujemy, że trwa budowa kolejnego odcinka Wartostrady. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich firma Colas realizuje odcinek w ciągu ulicy Nadbrzeże od ulicy Serbskiej do ulicy Ugory według projektu przygotowanego przez Wydział Ochrony Środowiska UMP. Długość odcinka wynosi 560 metrów, szerokość 4, 5 metra. Ścieżka posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną. Budowana na zlecenie ZDM ścieżka pieszo - rowerowa łączy się ze ścieżką znajdującą się w parku Szelągowskim oraz układem pieszo - rowerowym w ulicy Serbskiej. Trasa zapewni swobodne i bezkolizyjne przemieszczanie się rowerzystom pomiędzy mostem Lecha a stacją PKP Poznań Garbary. Termin zakończenia zadania został wyznaczony na dzień 31 października 2013 roku. Koszt realizacji wynosi 698637,12 zł brutto. Środki finansowe zostały przyznane z budżetu obywatelskiego (2012 r.)
Warto dodać, że docelowo Wartostrada będzie przebiegać wzdłuż obu brzegów Warty. Wydział Ochrony Środowiska dysponuje już projektem i pozwoleniem na budowę kolejnego odcinka usytuowanego wzdłuż ulicy Ewangelickiej na odcinku od ulicy Czartoria do mostu Rocha o długości 650 metrów. W planach znajdują się kolejne odcinki na prawym (wschodnim) brzegu Warty: od rzeki Głównej do rzeki Cybiny (2350 m) oraz odcinek od rzeki Cybiny do mostu Rocha (1450 m). Na zachodnim (lewym) brzegu Warty zaplanowano odcinek w ciągu ulicy Piastowskiej od mostu Królowej Jadwigi do mostu Przemysła II o długości 1900 metrów.

foto ZDM

pozostałe informacje


Dowiedz się więcej