*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Jest takie miejsce w Poznaniu

2013-10-01
Jest takie miejsce w Poznaniu u zbiegu ulic Dolina, Chwiałkowskiego i Górna Wilda ? dzisiaj mało atrakcyjne. Chcemy aby dzięki wspólnym staraniom Rady Osiedla Wilda i ZDM zmieniło ono swoje dotychczasowe oblicze. Stąd projekt rewaloryzacji tego miejsca. Prace podzielone zostały na etapy. W tym roku, w połowie października rozpoczną się prace drogowe. Zmieniony zostanie układ placu ? projekt zakłada jego przesunięcie w kierunku południowym. W części środkowej placu zaprojektowano chodnik oraz zieleń. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zostanie uporządkowane parkowanie. Powstanie dodatkowe przejście dla pieszych w kierunku ulicy Chwiałkowskiego, zaś istniejące przejścia dla pieszych przez ulice Dolina i Chwiałkowskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Górna Wilda zostaną przesunięte w kierunku jezdni ulicy Górna Wilda. Dodatkowo z myślą o osobach z dysfunkcją narządów wzroku uzupełnione zostanie oznakowanie poziome o wypukłe maty z guzami.
W kolejnym etapie, w 2014 r. zaplanowano budowę chodników i miejsc postojowych po północnej stronie, założenie zieleni, wprowadzenie elementów małej architektury. W założeniach projektowych przyjęto ideę, że skwer ma być bujnie kwitnącym przez cały sezon klombem. Ozdobą ma być szpaler kasztanowca czerwonego w odmianie Briotti (odporny na szrotówka kasztanowcowiaczka). Należy zaznaczyć, że przy projektowaniu zwrócono uwagę na historyczne znaczenie miejsca.

Inwestycja jest realizowana dzięki środkom będącym w dyspozycji Rady Osiedla Wilda.


foto, wizualizacja ZDM
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej