*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Węzły komunikacyjne rondo Kaponiera i most Teatralny. Raport z placu budowy

2013-10-02
<b>Węzeł komunikacyjny most Teatralny/Roosevelta/Dąbrowskiego</b>W niedzielę, 22 września, rozpoczął się remont torowiska na węźle komunikacyjnym most Teatralny/ulica Roosevelta/ulica Dąbrowskiego. Pierwszy etap prac polega na rozbiórce starego torowiska. Roboty rozbiórkowe potrwają do końca tygodnia a następnie rozpocznie się montaż pierwszych elementów układu torowego.Przypominamy kierowcom o obowiązującej w trakcie remontu, tymczasowej organizacji ruchu. W związku z wyłączeniem z ruchu samochodowego skrzyżowania ulic Roosevelta ? Dąbrowskiego ? most Teatralny oraz ulicy Roosevelta na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Dąbrowskiego został wyznaczony objazd ulicami Poznańską i Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego. Kierowcy korzystający z objazdu mają możliwość wjazdu w ulicę Mickiewicza dwoma pasami ruchu. Wprowadzone zostały zmiany w oprogramowaniu sygnalizacji świetlnej. Na ulicy Mickiewicza obowiązuje kierunek jazdy od ulicy Poznańskiej w stronę ulicy Dąbrowskiego po dwóch pasach ruchu. Na ulicy Mickiewicza zostały zlikwidowane miejsca postojowe, kontrapas rowerowy oraz postój taxi.Informujemy również, że prace rozbiórkowe generują duże natężenie hałasu. Stąd z myślą o mieszkańcach ulicy Roosevelta nie mogą być prowadzone w godzinach nocnych. W godzinach wieczornych i nocnych odbywają się natomiast dostawy materiałów budowlanych, w tym elementów układu torowego. Dostawy nie powodują dużego natężenia hałasu.<b>Węzeł komunikacyjny rondo Kaponiera</b>Przypominamy, że w drugim etapie przebudowie podlega odcinek od ulicy Bukowskiej do mostu Teatralnego. Główne roboty koncentrują się na kontynuacji prac związanych z budową konstrukcji garażu dwupoziomowego, w tym betonowaniu płyty garażu, realizacji izolacji stropu przejścia podziemnego. Prace zbrojarskie, szalunkowe, betonowanie, które nie generują hałasu, odbywają się również w godzinach nocnych. Również w godzinach nocnych odbywają się dostawy materiałów budowlanych.Widoczne są również prace drogowe. Na zachodniej jezdni ulicy Roosevelta ułożona została nowa nawierzchnia, kończą się prace brukarskie związane z budową chodnika, została przygotowana podbudowa pod ścieżkę rowerową. Na ulicy Zwierzynieckiej pracom drogowym towarzyszą również prace torowe.Informujemy również, że o ile gwałtownie nie pogorszą się warunki atmosferyczne, jeszcze w tym roku kierowcy będą mogli korzystać z zachodniej jezdni ulicy Roosevelta, po torowisku tramwajowym będą jeździć tramwaje, piesi będą chodzić po nowo wybudowanym chodniku a rowerzyści będą mieć do dyspozycji asfaltową ścieżkę rowerową.<i> foto ZDM</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej