*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Leszczyńska ? nowa droga rowerowa i ciąg pieszo rowerowy

2013-10-07
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na "budowę drogi rowerowej po zachodniej stronie ulicy Leszczyńskiej na odcinku od ul. Buczka do ul. Pszczyńskiej oraz ciągu pieszo-rowerowego od ul. Pszczyńskiej do ul. Ostatniej w Poznaniu. Planowana droga rowerowa jest przedłużeniem zbudowanej w 2012 r. drogi na ul. Leszczyńskiej, pomiędzy ul. Gosienieckiego a ul. Buczka. Nowa, asfaltowa droga rowerowa na ulicy Leszczyńskiej na odcinku od ul. Buczka do ul. Pszczyńskiej będzie miała 666,44 m długości i 2 m szerokości. Na odcinku od ul. Ostatniej do ul Pszczyńskiej wykonany zostanie 2,5 m chodnik o długości 176 m długości z dopuszczonym ruchem rowerowym. Inwestycja przyczyni się do połączenia z istniejącymi już drogami rowerowymi na ulicach Bohaterów Westerplatte oraz Ostatniej i Głogowskiej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 maja 2014 r. Zadanie finansowane będzie ze środków będących w dyspozycji rad osiedli Świerczewo i Górczyn. <i> foto ZDM</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej