*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Ulica Jasna Rola. Trwa montaż i regulacja wysokościowa zasuw do kanalizacji sanitarnej oraz dokończenie budowy progów zwalniających

2013-11-14
Remont ulicy Jasna Rola trwa od połowy października. Żeby zminimalizować utrudnienia komunikacyjne, zapewnić dojazd i wyjazd z osiedli mieszkaniowych, prace drogowe prowadzone są etapami. Rozpoczęły się od skrzyżowania z ulicą Naramowicką. Następnie wykonawca remontu - Zakład Robót Drogowych ? wykonywał kolejne odcinki aż do ulicy Błażeja. Remont polega na ułożeniu dywanika bitumicznego o szerokości 5 metrów i umocnieniu materiałem pofrezowym pobocza. Prace mogły być prowadzone w granicach istniejącego pasa drogowego. Warto przypomnieć, że projekt remontu został omówiony z Radą Osiedla Naramowice a w sierpniu br. był prezentowany na stronie internetowej ZDM. Środki finansowe na remont ulicy Jasna Rola pochodzą z puli będącej w dyspozycji rady osiedla.
Termin zakończenia prac remontowych został wyznaczony na koniec listopada 2013 roku. Obecnie na całym remontowanym odcinku ulicy został ułożony nowy dywanik bitumiczny. Do zakończenia zadania pozostał montaż i regulacja wysokościowa zasuw do kanalizacji sanitarnej przebiegającej pod jezdnią, dokończenie budowy dwunastu progów zwalniających, uporządkowanie pobocza oraz inne prace porządkowe. Po zakończeniu prac budowlanych, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, zostanie wykonane oznakowanie poziome.
Informujemy, że do zakończenia remontu kierowcy muszą nadal liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Prosimy więc o zwracanie uwagi na aktualne oznakowanie, cierpliwość i wyrozumiałość a jeśli to możliwe to wybór alternatywnych dróg.

foto ZDM
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej