*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Konferencja prasowa dotycząca koncepcji uspokojenia ruchu oraz reorganizacji przestrzeni publicznych w ciągu ulic: plac Wolności - 27 Grudnia - Aleksandra Fredry

2013-11-20
Dzisiaj, w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa dotycząca koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w ciągu ulic: plac Wolności - 27 Grudnia - Aleksandra Fredry z elementami uspokojenia ruchu. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem mediów. Jeden z autorów koncepcji dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak przedstawił uczestnikom prezentację przygotowaną na bazie rozwiązań zaproponowanych przez ZDM. W konferencji udział wzięli Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania, Mirosław Kruszyński Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Kazimierz Skałecki Zastępca Dyrektora ZDM. Koncepcja opracowana na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, podobnie jak koncepcja dotycząca ulicy Święty Marcin, zakłada ograniczenie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym i odwrócenie dominacji transportu nad innymi funkcjami ulicy. Wypływa ona z przyjętych przez ZDM rozwiązań dotyczących regulacji i uspokojenia ruchu samochodowego w centrum Poznania, udostępnienia jak największej ilości ulic pieszym. Wpisuje się również w ideę ograniczenia dominacji samochodów w ścisłym centrum. Ogranicza się przy tym możliwości swobodnego tranzytu przez centrum Poznania. W koncepcji zaproponowano m.in. uwolnienie od ruchu samochodowego ulicy 27 Grudnia i południowej pierzei placu Wolności. Uwzględniona została również linia tramwajowa w ciągu ulicy Ratajczaka wraz z jej wariantową relacją z ulicy 27 Grudnia w ulicę Mielżyńskiego. Daje to możliwość tworzenia nowych połączeń tramwajowych.Dobrze zorganizowana przestrzeń publiczna służy tworzeniu ładu przestrzennego. Jest również doskonałym miejscem integracji społecznej. Poprzez wymianę informacji, ofertę handlową, usługową oraz sztukę - przestrzeń publiczna staje się miejscem koncentrującym życie miejskie. Idea ta może z powodzeniem być realizowana między innymi poprzez reorganizację ruchu drogowego, zgodnie z zasadami Strefy 30.Przewiduje się także na ciągu: plac Wolności -27 Grudnia ? Aleksandra Fredry wprowadzenie przestrzeni współdzielonych (ang. shared space), gdzie bez utraty płynności ruchu tramwajów można stworzyć bezpieczną przestrzeń dla słabszych uczestników ruchu - pieszych i rowerzystów. W sposób szczególny w koncepcji zostały przedstawione rozwiązania dla skrzyżowania ulic Mielżyńskiego ? Gwarna ? Fredry ? 27 Grudnia, skrzyżowania ulic Ratajczaka ? 3 Maja - plac Wolności oraz fragmentu Alei Marcinkowskiego.Informujemy, że koncepcja uspokojenia ruchu oraz reorganizacji przestrzeni publicznych w ciągu ulic: plac Wolności - 27 Grudnia - Aleksandra Fredry zostanie zaprezentowana na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich. <b>Prosimy mieszkańców Poznania o przesyłanie maili z opiniami, uwagami i wnioskami do końca stycznia 2014 r. </b> Wszystkie zostaną przeanalizowane przez ZDM i zespół projektowy. Pragniemy przypomnieć, że 23 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa dotycząca koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej ulicy Święty Marcin z elementami uspokojenia ruchu. Tego samego dnia koncepcja została opublikowana na stronie internetowej ZDM. W terminie do 10 czerwca br. wpłynęły do ZDM 132 opinie. Liczymy, że koncepcja uspokojenia ruchu oraz reorganizacji przestrzeni publicznych w ciągu ulic: plac Wolności - 27 Grudnia - Aleksandra Fredry spotka się z równie szerokim odzewem.Autorami koncepcji są: dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak, mgr inż. arch. Przemysław Gwizdała, współpraca ? inż. arch. Łukasz EkwińskiLiczymy, że zaproponowane rozwiązania przyczynią się do intensyfikacji ruchu pieszego w centrum Poznania, a co za tym idzie na wzrost atrakcyjności śródmiejskich przestrzeni publicznych, na ich ożywienie. Opracowanie koncentruje się na rozwiązaniach związanych z organizacją ruchu, jest materiałem wyjściowym do dyskusji.<b>Informujemy również, że na naszej stronie internetowej w zakładce "Projekty drogowe" można zapoznać się z prezentowaną koncepcją. Serdecznie zapraszamy do dyskusji.</b>
Zobacz więcej:
» Kolejny przełomowy projekt rewitalizacyjny - ul. 27 Grudnia
» Ulica 27 Grudnia przede wszystkim dla pieszych
» PROJEKTY DROGOWE. KONCEPCJA USPOKOJENIA RUCHU ORAZ REORGANIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH w ciągu ulic: plac Wolności/27 Grudnia/Aleksandra Fredry
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej