*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Ogłoszenie

2013-12-10
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu oferuje sprzedaż drewna poinwestycyjnego liściastego mieszanego, zakwalifikowanego do grupy S4 drewna opałowego (zgodnie z PN-91/D-95018) na następujących warunkach:? przedmiotem transakcji jest drewno zgromadzone na placu magazynowym w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej 46/50, o łącznej kubaturze ok. 289 m3,? odbiór drewna na koszt kupującego - organizowany we własnym zakresie (transport, załadunek, własne źródło energii w przypadku cięcia lub rozdrabniania na miejscu),? podstawą klasyfikacji drewna, przeliczeń objętościowych, wagowych są zasady określone w dokumencie przygotowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.Możliwość obejrzenia drewna po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem magazynu, tel. 61 6529844 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.Oferty zakupu zawierające cenę, termin realizacji oraz informacje techniczne dotyczące sposobu odbioru drewna prosimy kierować drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do Biura Podawczego Wydziału Organizacyjnego w terminie do dnia 20.12.2013 na adres:Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej