*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Rekultywacja zieleni na ulicy Dąbrowskiego

2013-12-17
Kończą się prace związane z sadzeniem drzew w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Obsadzenia wykonane zostały na odcinku pomiędzy ulicą Wichrową a ulicą Lutycką. Zasadzonych zostało 180 drzew - klonów polnych w odmianie Elsrijk. Nowo posadzone drzewa zostaną otulone matą osłaniającą przed szkodliwym wpływem aerozolu solnego, który rozprzestrzenia się zimą spod kół aut. Szczególnej ochrony wymagają korony najmłodszych drzew posadzonych w sąsiedztwie odcinków, gdzie prędkości jazdy są największe.
W ramach opracowanej dokumentacji projektowej planowana jest w przyszłości również wymiana drzewostanu polegająca na sukcesywnym usuwaniu starych, kruchych, dożywających swego wieku topoli.
W najbliższych dniach rozpocznie się etap rekultywacji terenów zieleni nielegalnie zabrukowanych i nielegalnie użytkowanych do parkowania pojazdów w poboczu ulicy Dąbrowskiego na odcinku Pilotów - Lotnicza.
W związku z zaplanowanymi pracami na ul. Dąbrowskiego prosimy użytkowników terenu przyległego do posesji o numerach 286 ? 300 o zabranie wbudowanych przez siebie materiałów betonowych do końca grudnia br. oraz o nie parkowanie na terenach zarezerwowanych pod zieleń.
Prace uzgodnione zostały z Radą Osiedla Wola. Informacje o planowanej rekultywacji zieleni skierowane zostały do mieszkańców. ZDM zwrócił się również do Rady Osiedla z prośbą o identyfikację właścicieli betonowych płyt ażurowych, którymi utwardzony jest fragment terenu. Wykonawca prac zdemontuje część płyt i ułoży je na poboczu. Do czasu pełnej rekultywacji trawników prosimy aby płyty były zabrane przez właścicieli. Zrekultywowana zieleń zabezpieczona zostanie słupkami. Prace zaplanowano do końca 2013 r.

foto ZDM
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej