*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przetarg na Przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową

2014-01-10
Informujemy, że termin składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. ?Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu" został wydłużony do 24 stycznia 2014 roku. Przyczyną przedłużenia terminu składania ofert jest duże zainteresowanie ze strony potencjalnych wykonawców inwestycji. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający, w trosce o należyte przeprowadzenie postępowania przetargowego i prawidłową realizację inwestycji redaguje odpowiedzi na przesłane pytania. W SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) możemy przeczytać, że termin zakończenia inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Czechosłowackiej od ulicy Modrzewiowej do ulicy Łozowej został wyznaczony na 30 września 2015 roku. Planujemy, ze prace budowlane rozpoczną się w II kwartale tego roku.Pragniemy przypomnieć, że na przełomie sierpnia i września 2011 roku na naszej stronie internetowej prezentowaliśmy projekt inwestycji. W zakładce ?Projekty drogowe?, pod datą 9 września 2011 roku, znajduje się podsumowanie opiniowania projektu. Przedstawiając projekt pisaliśmy, że projekt drogowy związany jest z pracami wykonywanymi przez PKP ? modernizacją linii kolejowej Poznań ? Wrocław. PKP wybuduje tunel pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Czechosłowackiej. Dlatego też, od ulicy Łozowej ulicą Czechosłowacką samochody będą poruszać się wykopem a następnie tunelem aż za ulicę Opolską do ulicy Świerkowej. Ponieważ dotychczasowe jednopoziomowe skrzyżowania z ulicami Opolską i 28 Czerwca staną się dwupoziomowe zadaniem firmy opracowującej projekt było przedstawienie możliwości rozwiązań nowego układu drogowego, przede wszystkim opracowania korzystnego dojazdu do okolicznych zabudowań mieszkalnych. Uwzględniono bezkolizyjne przejścia dla pieszych, rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, rowerzystów. W projekcie ujęta została również możliwość przedłużenia trasy tramwajowej z pętli na Dębcu aż do ulicy Dolna Wilda (przed autostradą).<i> foto ZDM</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej