*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Estakada w ciągu ulicy Krzywoustego

2014-01-30
Zarząd Dróg Miejskich wykonał wszystkie zalecenia zawarte w ekspertyzie Politechniki Poznańskiej. Zmiany dotyczyły konieczności montażu dodatkowych podpór filarów, likwidacji wyznaczonych latarni ulicznych oraz wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz wprowadzenia zakazu ruchu na wiadukcie pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Ekspertyza dopuszcza jedynie możliwość ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej. O czym informowaliśmy na bieżąco opinię publiczną. Stan techniczny obiektu jest przedmiotem stałego monitoringu ZDM, Politechniki Poznańskiej i innych służb. Niezależnie od tego rozpatrujemy różne scenariusze na wypadek wprowadzania dalszych ograniczeń w ruchu pojazdów. Poszczególne warianty uzależnione są od wyników kolejnej, najbardziej aktualnej, ekspertyzy którą na zlecenie ZDM przygotowuje Politechnika Poznańska. Informujemy również, że w WPF zostały uwzględnione zapisy umożliwiające realizację inwestycji w latach 2014 ? 2019. Inwestycja dotyczy dwóch obiektów inżynierskich w ciągu ulicy Krzywoustego tj. nad ulicą Inflancką i ulicą Chartowo. Planujemy, że roboty budowlane rozpoczną się w III kwartale 2014 roku.<i> foto ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Zmiany w organizacji ruchu na Krzywoustego
» Uwaga kierowcy! Zmiany na ulicy Krzywoustego
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej