*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

UWAGA KIEROWCY! Od 20 lutego zamknięcie dla ruchu kołowego północnej nitki estakady w ciągu ulicy Krzywoustego. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na nitkę południową

2014-02-19
W dniu 19 lutego w Zarządzie Dróg Miejskich odbyła się zapowiadana wcześniej konferencja prasowa, której tematem była estakada w ciągu ulicy Katowickiej. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, Zarządu Transportu Miejskiego, Policji i Zarządu Dróg Miejskich. Podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentowane został zmiany w tymczasowej organizacji ruchu. W lutym tego roku, na zlecenie ZDM, została opracowana przez Politechnikę Poznańską Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych kolejna ekspertyza pn. ?Ocena stanu technicznego i warunków dalszej eksploatacji dwóch wiaduktów w ciągu ul. Bolesława Krzywoustego nad ul. Inflancką w Poznaniu?. W podsumowaniu autorzy ekspertyzy stwierdzili: <b>?pomimo, że procesy korozyjne w dalszym ciągu postępują, to prawdopodobnie na skutek stosunkowo łagodnej zimy, rozwój procesów korozyjnych nie doprowadził do takiego pogorszenia stanu obiektu, by zachodziła konieczność jego natychmiastowego wyłączenia z eksploatacji. (?) W oparciu o przeprowadzone w lutym 2014 roku badania obiektu, stwierdza się, że do 30 czerwca 2014 roku można dopuścić na wiadukcie ruch pojazdów o całkowitym ciężarze nie przekraczającym 3,5 t?. </b> Ekspertyza została przekazana Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu.W dniu wczorajszym, tj. 18 lutego dotarła do nas decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17 lutego 2014 r. w której czytamy: <b>?Zakazuję użytkowania całej budowli estakady północnej bezterminowo. Nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności?.</b>Tak jak już informowaliśmy wcześniej przygotowane zostały różne warianty wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Należy jednak stwierdzić, że przy natężeniu ok. 40 tys. pojazdów przed wprowadzeniem ograniczeń i ok. 25 tys. na dobę po wprowadzeniu ograniczeń w ruchu na estakadzie konsekwencją wprowadzenia kolejnych będą poważne utrudnienia w ruchu w tej części miasta. W tej trudnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na południowej nitce obiektu z wyłączeniem pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. <b><u> ZMIANY W TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ZOSTANĄ WPROWADZONE W CZWARTEK 2O LUTEGO, OD GODZ. 5.00 RANO. Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego (wjazd i wyjazd do Poznania) na południową nitkę estakady. </b> </u>Informujemy również, że <b>z uwagi na wprowadzone ograniczenia w ruchu na estakadzie kierowcy mogą korzystać z dojazdu do ronda Rataje ulicami: </b>1/ Wiatraczną, Inflancką, Piłsudskiego, Zamenhofa 2/ Chartowo, arc. Baraniaka, Jana Pawła II, 3/ Szwedzką, Szwajcarską, arc. Dymka, arc. Baraniaka, Jana Pawła II; natomiast do ulicy Hetmańskiej można kierować się ulicami 1/ Wiatraczną, Żegrze, 2/ Wiatraczną, Kurlandzką i Żegrze, 3/ Wiatraczną, Inflancką, Żegrze. <b>Dla autobusów objazd został wyznaczony ulicami:</b> Zamenhofa, Piłsudskiego, Inflancką, Bobrzańską a w kierunku do centrum ulicami Wiatraczną, Inflancką, Piłsudskiego i Zamenhofa.<b>Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy. Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.</b>Informujemy również, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uwzględnione zapisy umożliwiające realizację inwestycji w latach 2014 ? 2019. Inwestycja dotyczy dwóch obiektów inżynierskich w ciągu ulicy Krzywoustego tj. estakady nad ulicą Inflancką i wiaduktu nad ulicami Żegrze/ Chartowo. Planujemy, że roboty budowlane rozpoczną się w III kwartale 2014 roku.<i>wizualizacje ZDM</i>
Zobacz więcej:
» MPK Poznań
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej