*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Wyjaśnienie do artykułu wydrukowanego w Głosie Wielkopolskim

2014-02-21
W związku z artykułem Anny Solak ?Zgłosiłem zepsuty parkomat a kontroler ? wlepił mu mandat?, który został opublikowany 19 lutego 2014 roku w ?Głosie Wielkopolskim? wyjaśniamy, że kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania ?nie wlepiają mandatów? a wystawiają wezwanie - raport do zapłaty? z tytułu braku opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Kontrolerzy SPP nie posiadają uprawnień do dyscyplinowania kierowców za wykroczenie drogowe, na przykład za ? opisane w artykule ? parkowanie w miejscu, w którym jest ono niedozwolone. Uprawnienia do wystawiania mandatów posiadają odpowiednie służby, między innymi policja oraz straż miejska. Informujemy, że zarządca drogi przewidział możliwość wystąpienia awarii i dewastacji parkomatów przez wandali. Została opracowana procedura, dzięki której kontroler SPP może nie wystawić raportu ? wezwania do zapłaty lub można anulować wystawione wezwanie ? raport. W przypadku stwierdzenia awarii automatu parkingowego, należy postąpić zgodnie z informacją umieszczoną na parkomacie, tj. zgłosić ten fakt pod wskazany numer kontaktowy. W czasie rozmowy telefonicznej w systemie rejestrowany jest numer rejestracyjny pojazdu osoby zgłaszającej usterkę, numer błędnie działającego automatu oraz rodzaj awarii. Informacja ta automatycznie jest wysyłana do serwisu w celu weryfikacji zgłoszenia oraz ewentualnego usunięcia awarii [zdarzają się zgłoszenia awarii, które nie znajdują potwierdzenia]. W tym miejscu należy podkreślić, iż kierowca zgłaszający awarię automatu informowany jest o tym, iż w przypadku otrzymania wezwania ? raportu zobowiązany jest do złożenia reklamacji.Wyjaśniamy również, iż zgłoszenie telefoniczne nie jest równoznaczne z anulowaniem wezwania ? raportu do zapłaty. Wykonanie telefonu gwarantuje przyjazd serwisu w celu sprawdzenia zgłoszenia i ewentualnej naprawy. Zostaje to odnotowane w dzienniku awarii. Zgodnie z §7a regulaminu Strefy Płatnego Parkowania stanowiącym załącznik nr 3 uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003r.: ?W przypadku potwierdzenia przez operatora awarii automatu parkingowego, upoważniony pracownik WP (Wydziału Parkowania) ZDM uwzględniając pisemną lub osobistą reklamację wystawionego wezwania ? raportu, anuluje go?.W celu anulowania wezwania ? raportu prosimy o przesłanie reklamacji na przykład pocztą elektroniczną: zdmwp@zdm.poznan.plInformujemy również, że w piątek, 14 lutego 2014 roku system ZDM zarejestrował dwa zgłoszenia kierowców dotyczące awarii parkomatu na ulicy Garbary. Automatycznie zostały odnotowane zgłoszone rejestracje samochodów.
Zobacz więcej:
» Regulamin SPP
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej