*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Oczyszczanie pasów drogowych

2014-02-28
Oczyszczanie pasów drogowych trwa przez cały rok. Obecnie, choć mamy kalendarzową zimę i nie można wykluczyć opadów śniegu, prowadzone są już prace charakterystyczne dla pozimowego oczyszczania ulic naszego miasta, na przykład usuwanie nadmiaru piasku z jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, studzienek kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania obejmuje ponad 500 km ulic publicznych, chodników, 30 km dróg rowerowych i ciągów pieszo ? rowerowych, 12 tys. studzienek kanalizacji deszczowej. Prace prowadzone są przy użyciu sprzętu mechanicznego. Nocne spadki temperatury poniżej zera oraz poranne oszronienia sprawiają, że w chwili obecnej część prac prowadzona jest w dzień. (Technologia mechanicznego zamiatania wymaga zraszania nawierzchni, w celu ograniczenia wzniecania pyłów- przy ujemnych temperaturach nie jest to możliwe). ZDM koordynuje prace zlecane wykonawcom z ich ograniczeniem w godzinach szczytów komunikacyjnych na głównych ciągach komunikacyjnych oraz w porze nocnej w obrębie ścisłej zabudowy mieszkaniowej.
Wraz z poprawą warunków atmosferycznych wykonawcy będą oczyszczać ok. 30 km ulic na dobę. Podobnie jak w latach ubiegłych sprzątanie ulic rozpoczęliśmy od centrum miasta i ram komunikacyjnych, w najbliższych dniach rozpocznie się oczyszczanie ulic łączących centrum z osiedlami mieszkaniowymi. Staramy się zlecać prace kompleksowo, tj. sprzątać jednocześnie (równolegle) jezdnie, chodniki, miejsca parkingowe i ścieżki rowerowe na poszczególnych ulicach.

W ramach prac, systematycznie oczyszczane z piasku są również drogi rowerowe. Do tej pory z piasku zostały oczyszczone między innymi te na ulicach: Grunwaldzkiej, odcinkach Hetmańskiej, o. Żelazka, Drodze Dębińskiej, Dąbrowskiego, Bukowskiej, Niestachowskiej, Polskiej.

Jednocześnie zlecamy oczyszczenie ze śmieci terenów zieleni zieleni przyulicznej. Codzienne zlecenia opiewają na obszar o powierzchni 50 tys. metrów kwadratowych jezdni.

Niestety, są w naszym mieście miejsca, w których obserwujemy ponownie zaśmiecanie dopiero co oczyszczonych terenów. Dotyczy to zwłaszcza centrum oraz pasów drogowych w pobliżu centrów handlowych. Z przykrością musimy stwierdzić, że nie pomaga sprzątanie tych miejsc nawet kilka razy w tygodniu.

Stan czystości naszych ulic kontrolują inspektorzy ZDM, Straż Miejska i inne służby. Prosimy jednak mieszkańców o zgłaszanie miejsc w pasie drogowym ZDM, które wymagają interwencji: tel. 61 64 77 231 do końca marca czynny jest całą dobę. Można przesyłać maile: zgloszenia@zdm.poznan.pl

Przypominamy również o obowiązkach innych jednostek:

ADMINISTRACJE / ZARZĄDCY OSIEDLI mają obowiązek:
- sprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i osiedlowych uliczek,
- posypać chodniki np. piaskiem,- usunąć śnieg, sople, lód z dachu budynku.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI mają obowiązek:
- sprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników wzdłuż nieruchomości,
- posypać je np. piaskiem,
- usunąć sople i śnieg z dachu.

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ma obowiązek:
- sprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z dworców i przystanków autobusowych komunikacji miejskiej,
- posypać teren przystanku np. piaskiem.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE sp. z o.o. ma obowiązek:
- sprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z przystanków tramwajowych komunikacji miejskiej, torowiska,
- posypać teren przystanku np. piaskiem.


pozostałe informacje


Dowiedz się więcej