*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Budowa ulicy Katowickiej

2014-03-26
Informujemy, że trwa budowa ulicy Katowickiej na odcinku od ulicy Maltańskiej (dawniej Nowowołkowyskiej) do torów tramwajowych łączących Górny Taras Rataj z ulicą Kórnicką. Zakres prac obejmuje budowę nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, chodników, ścieżki rowerowej również asfaltobetonowej, kanalizacji deszczowej wraz z nowymi wpustami oraz kanalizacji teletechnicznej, oświetlenia drogowego. Projekt przewiduje również nową zieleń przyuliczną.

Wykonawcą prac budowlanych jest, wybrane w drodze przetargu, Przedsiębiorstwo Usługowo ? Handlowe INTER ? TECH sp. z o.o. Koszt inwestycji został ustalony na kwotę 2 167 921, 65 złotych.

Termin zakończenia prac budowlanych został wyznaczony na 15 czerwca 2014 roku.

Koncepcja rozbudowy ulicy Katowickiej w maju 2013 roku została zaprezentowana na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich. W zakładce ?Projekty drogowe? znajduje się podsumowanie opiniowania oraz koncepcja.

Informujemy również, że w związku z interwencjami mieszkańców związanych ze złym stanem ulicy po sfrezowaniu nawierzchni ZDM zobowiązał wykonawcę robót budowlanych do jej tymczasowego wyrównania.

Za wszystkie utrudnienia związane z budową ulicy serdecznie przepraszamy.


foto ZDM
Zobacz więcej:
» Zobacz plan sytuacyjny
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej