*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Lokalizacje dla mobilnych obiektów gastronomicznych w pasie drogowym

2014-04-07
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu informuje, iż zostało wytypowanych 7 lokalizacji dla mobilnych obiektów gastronomicznych w pasie drogowym (zobacz mapę z zaznaczonymi lokalizacjami). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ww. obiektów mobilnych (typu rowery gastronomiczne). Informujemy, iż pierwszeństwo w wyborze danej lokalizacji mają osoby bądź podmioty, które jako pierwsze złożą wniosek. <b>wniosek powinien zawierać:</b>- opis wykonywanej działalności, - wizualizację obiektu gastronomicznego, - wybór lokalizacji, - dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej<b>Ogólne zasady i warunki przydzielania stanowisk:</b>- data złożenia wniosku,- estetyka obiektu i harmonijne wpisanie się w otoczenie (pozytywna opinia koordynatora ds. estetyki wizerunku miasta- opiniowanie wewnętrzne)- nieuciążliwa dla otoczenia i mieszkańców oferta gastronomiczna,- dbałość o czystość otoczenia w promieniu 10 metrów od wyznaczonej lokalizacji,- umieszczenie dodatkowych elementów w pobliżu lokalizacji (kosze, potykacze, leżaki, itp.,)- za dodatkową zgodą, - prowadzenie działalności w ciągu dnia,- decyzja maksymalnie na rok z możliwością przedłużenia. Opiniowanie wewnętrzne oraz wydanie zezwolenia lub jego odmowa nastąpi w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. (Zgodnie z k.p.a. termin rozpatrzenia wniosku wynosi 30 dni). <i> foto ZDM </i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej