*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Rozbudowa i przebudowa istniejącego układu ulic w rejonie połączenia ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu. Rozpoczęcie prac budowlanych. Zmiany w organizacji ruchu.

2014-04-30
Informujemy, że w poniedziałek, 5 maja 2014 roku, zostanie wprowadzona nowa, tymczasowa, organizacja ruchu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ?Rozbudowa i przebudowa istniejącego układu ulic w rejonie połączenia ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu?.
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącego układu skrzyżowań łącznicy węzła ulicy Krzywoustego z ulicą Ługańską oraz ulicy Ługańskiej z ul. Ostrowską przez wybudowanie ronda pięciowylotowego o dwóch pasach ruchu. W ramach inwestycji zostanie przebudowana infrastruktura podziemna kolidująca z projektowanym układem komunikacyjnym, zostaną wybudowane nowe urządzenia techniczne, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, drogi rowerowe, w tym włączenie ruchu rowerowego Jednym z elementów budowy układu dróg rowerowych jest ciąg prowadzący na wiadukt Franowo.
Wykonawcą robót budowlanych jest ? wybrana w drodze przetargu ? firma Skanska SA. Wartość kontraktu: 6899168,77 złotych brutto, z czego środki PKP CARGO SA wynoszą
1243118,27 złotych. Termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na 31 stycznia 2015 r.

W związku z przekazaniem placu budowy i rozpoczęciem inwestycji w dniu 5 maja 2014 roku zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

- wyłączony z ruchu zostaje zjazd z jezdni wschodniej ulicy Krzywoustego (prowadzącej z Kórnika i Autostrady A2 w kierunku Poznania) w ulicę Ługańską

Dojazd do ulicy Ługańskiej od strony Kórnika będzie możliwy trasą przez wiadukt Franowo, zjazd po wschodniej stronie wiaduktu w kierunku do Franowa, przejazdem prowadzącym pod wiaduktem, wjazd na zachodnią jezdnię wiaduktu w kierunku Kórnika i Autostrady A2, zjazd z ulicy Krzywoustego w kierunku na Krzesiny, Pokrzywno oraz łącznicą do Szczepankowa i Spławia, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy;

- wyłączony z ruchu zostaje wyjazd z ulicy Ługańskiej w kierunku Kórnika i Autostrady A2 (Wyjazd z ulicy Ługańskiej w kierunku Poznania nie ulega zmianie).

Wyjazd z ulicy Ługańskiej w kierunku Kórnika odbywać się będzie poprzez wjazd na wiadukt Franowo w kierunku do Poznania, zjazd po wschodniej stronie wiaduktu w kierunku do Franowa, przejazdem prowadzącym pod wiaduktem, wjazd na zachodnią jezdnię wiaduktu w kierunku Kórnika i Autostrady A2;

- na ulicy Ługańskiej obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy z pierwszeństwem przejazdu w ciągu ulicy Ługańskiej;

- na ulicy Ostrowskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ługańską do zjazdu na teren dealera Peugeot obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy;

- dojazd z ulicy Ostrowskiej do ulicy Ługańskiej będzie możliwy przez ulicę Bodawską;

- na ulicy Bodawskiej na odcinku od ulicy Ostrowskiej do ulicy Ługańskiej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy;

Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy. Prosimy kierowców oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności oraz o zwracanie uwagi na aktualnie obowiązującą organizację ruchu.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej