*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Od 1 maja zmiany na Żydowskiej i Taczaka

2014-04-30
Podobnie jak w ubiegłym roku na ulicach Żydowskiej i Taczaka wprowadzona zostanie ?strefa zamieszkania?, co oznacza, że piesi będą uprzywilejowanymi uczestnikiem ruchu drogowego i będą mogli korzystać z całej szerokości ulicy. Zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać od 1 maja br.
Wprowadzany model organizacji ruchu na ulicy Żydowskiej został wypracowany na kanwie rozmów, spotkań z Radą Osiedla Stare Miasto, restauratorami, Gminą Żydowską przy aktywnym udziale Komisji Rewitalizacji Rady Miasta, Biura Prezydenta. Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Żydowskiej i Taczaka poprzedziły również konsultacje społeczne.
?Strefa zamieszkania? na tych ulicach funkcjonować będzie w czasie działania ogródków gastronomicznych.


foto ZDM
Zobacz więcej:
» OgrĂłdki gastronomiczne w pasie drogowym
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej