*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Taczaka. Kolejny etap prac zakończony

2014-05-06
Taczaka zmienia swoje oblicze. W zeszły roku na ulicy wprowadzono zmiany w projekcie organizacji ruchu oraz w sposobie zagospodarowania samej ulicy. Pojawiły się nowe elementy małej architektury wraz z zielenią. Prace obejmowały przede wszystkim północą stronę ulicy Taczaka. Dodatkowo na ulicy wprowadzono ?strefę zamieszkania?, co oznacza, że piesi są uprzywilejowanymi uczestnikami ruchu drogowego i mogą korzystać z całej szerokości ulicy. Zmiany w organizacji ruchu obowiązują od 1 maja i funkcjonować będą w czasie działania ogródków gastronomicznych. Miło nam poinformować, że właśnie zakończył się kolejny etap prac ? rewaloryzacja skweru u zbiegu ulic Taczaka i Kościuszki. Nowy drzewostan jest elementem dopełniającym kompozycję urbanistyczno-architektoniczną. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w obrębie miłorzębów zamontowano drewniane okręgi służące zarówno za siedziska jak i za elementy ochraniające strefę nasady pnia i systemu korzeniowego przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Tak zaplanowanych elementów małej architektury dotychczas nie stosowano w Poznaniu. Te na ulicy Taczaka są pionierskim przedsięwzięciem. Na skwerze ustawiono stojaki rowerowe i nowe kosze. Autorem projektu jest Maja Jaroszewska z Wydziału Terenów Zielonych Zarządu Dróg Miejskich.Realizacja prac w 2104 r. finansowana jest ze środków Rady Osiedla Stare Miasto. <i> foto ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Od 1 maja zmiany na Ĺťydowskiej i Taczaka
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej