*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Nowe stawki za usuwanie pojazdów z pasa drogowego

2014-05-12
Informujemy, że od 1 czerwca 2014 roku będą obowiązywać nowe stawki na usuwanie pojazdów z pasa drogowego, z mocy art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Koszt odholowania samochodu osobowego wynosi 475 (dotąd 450) zaś wezwania lawety 420 (dotąd 350) złotych. Koszt związany z przechowaniem auta na parkingu nie ulega zmianie i wynosi 35 złotych za dobę. Zmiany ustalające nowe stawki zostały wprowadzone na mocy Uchwały nr LXIV/1009/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywania na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.Miesięcznie straż miejska i policja usuwają około stu pojazdów i te niechlubne statystyki od lat nie ulegają poprawie. Pragniemy gorąco zaapelować do kierowców o przestrzeganie przepisów prawa w trosce o poprawę bezpieczeństwa i porządku na ulicach naszego miasta oraz o zachowania, które nie będą powodować utrudnień innym uczestnikom ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pojazdom komunikacji miejskiej.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej