*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Estakada katowicka

2014-06-09
Z przykrością musimy stwierdzić, że choć ograniczenia tonażowe na estakadzie katowickiej obowiązują od stycznia 2012 r. - początkowo jako 10 ton, a od grudnia 2013 r. ? 3,5 tony to niestety nadal nie wszyscy kierowcy stosują się do obowiązującego oznakowania. Nie przestrzeganie przepisów prawa przez niektórych kierowców pojazdów ciężarowych wpływa na dalszą, szybszą degradację obiektu inżynierskiego. Dlatego zarządca drogi, zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o ?skutecznym zabezpieczeniu przed wjazdem na obiekt pojazdów o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 t? z soboty na niedzielę, tj. z 31 maja na 1 czerwca 2014 roku, na południowej nitce estakady Katowickiej wykonał zapory. Betonowe zapory uniemożliwiają przejazd przez estakadę samochodów ciężarowych. Wykonanie ich było jednym z zaleceń zawartych w ekspertyzie Politechniki Poznańskiej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego, Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Poznaniu. Montaż zapór na częściowo wyłączonym z eksploatacji obiekcie inżynierskim skutkował spowolnieniem ruchu kołowego. Aktualnie wspólnie z innymi podmiotami uczestniczącymi w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu działającej przy ZDM, tj. Wydziałami: Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji i strażą miejską, pracujemy nad wprowadzeniem bardziej skutecznych rozwiązań komunikacyjnych, poprawiających inżynierię ruchu w tym trudnym dla komunikacji miejscu. Pragniemy również dodać, że o przyjętych rozwiązaniach będziemy informować opinię publiczną z wyprzedzeniem. Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy. <i> foto ZDM</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej