*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Bezpieczna droga do szkoły

2014-08-21
Zarząd Dróg Miejskich przez cały rok realizuje program Bezpieczna droga do szkoły. Dyrektorzy szkół, wychowawcy, rodzice mogą zgłaszać wnioski o uzupełnianie oznakowania, stosowanie dodatkowych zabezpieczeń.
Zgłoszenia przyjmuje Wydział Bezpieczeństwa Ruchu ZDM, tel. 61 64 77 259, mail: zdm@zdm.poznan.pl
Pracownicy ZDM, strażnicy miejscy, policja monitorują stan bezpieczeństwa na drogach prowadzących do szkół. Sprawdzane jest otoczenie obiektów szkolnych, stan przejść dla pieszych, znaków ostrzegawczych. Odnawiane są pasy na przejściach dla pieszych, uzupełnia się oznakowanie, montuje bariery ochronne. W okresie wakacyjnym odmalowano barierki łańcuchowe i rurowe, naprawiono zniszczone znaki drogowe, które podobnie jak słupki na których zawieszone są znaki często niszczone są przez wandali. Dodatkowo, co roku przed pierwszym dzwonkiem sprawdzamy stan techniczny sygnalizacji świetlnych w pobliżu szkół, ze szczególnym uwzględnieniem stanu przycisków i sygnalizatorów.
Ulice przy których znajdują się szkoły a także te prowadzące do szkół są oznakowane znakami A-17 (uwaga dzieci), a na ulicach o dużym natężeniu pojazdów także tabliczkami informacyjnymi Jacek. Miejsca przejścia dzieci i młodzieży przez jezdnie są oznakowane znakami D-6 (przejście dla pieszych). Na niektórych przejściach dla poprawy widoczności znaków D-6 zastosowano je z obramowaniem fluorescencyjnym. Przed szkołami gdzie zachodziła taka potrzeba zastosowano znaki ograniczające prędkość. W sąsiedztwie wielu placówek oświatowych droga do szkoły jest wyposażona w sygnalizacje świetlne, a przed wtargnięciem dzieci i młodzieży na jezdnie chronią barierki. Przejścia przed szkołami oraz na dojściach do szkół są oznakowane znakami poziomymi - ?zebrami?. Przejścia dla pieszych malowane są farbą drogową przy wykorzystaniu mikro kul szklanych jako środka odblaskowego i uszorstniającego.
Przed większością szkół a także przed obiektami oświatowymi w bliskości znaków A-17, na jezdniach umieszczono napisy SZKOŁA o łącznej ilości 242 sztuk. Napis SZKOŁA ma przypominać kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.
Dla Zarządu Dróg Miejskich, sprawą priorytetową jest zapewnienie bezpieczeństwa, edukacja w aspekcie wychowania komunikacyjnego.
Miło nam poinformować, że podobnie jak w latach minionych w dniach 27 i 28 sierpnia br., przed pierwszym szkolnym dzwonkiem zaplanowaliśmy rozdawanie elementów odblaskowych. Osoby, które w tych dniach odwiedzą punkt obsługi klienta ZDM na ulicy Wilczak 16 otrzymają odblaskowy element. ZDM od wielu lat rozdaje elementy odblaskowe z przeznaczeniem dla pieszych oraz rowerzystów. Uprzejmie prosimy osoby dorosłe aby wyposażyły swoje pociechy w odblaskowe elementy, które poprawią ich bezpieczeństwo na drodze. Akcja potrwa do wyczerpania się zapasów.

foto ZDM
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej