*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

ZDM pomaga zbierać liście z pasa drogowego

2014-09-15
Przed nami jesień. Liście opadające z drzew stanowią znaczący problem dla utrzymania czystości i porządku w pasach drogowych. Od wielu lat poznański ZDM pomaga mieszkańcom zbierać liście z pasa drogowego

Zgodnie z art. 5, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 21, 228), oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, wzorem lat ubiegłych, w okresie jesiennym (od dnia 23 września 2014 roku do dnia 24 grudnia 2014 roku) będzie prowadzić akcję mającą na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.
Zadanie finansowane jest z budżetu Miasta. Zebrane podczas akcji worki trafią do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.


Co powinien zrobić mieszkaniec, który chce wziąć udział w akcji?

Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach od 15 września mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa.


Zgłoszenia można realizować:
? telefonicznie: 61 64 77 274 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ? 15.00),
? pocztą elektroniczną: liscie@zdm.poznan.pl,
? osobiście: w siedzibie ZDM, ul. Wilczak 16, pokój 105 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ? 15.00).

W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, prosimy o złożenie kolejnego zamówienia.


Odbiór pełnych worków
Zapełnione liśćmi worki powinny być ustawione w miejscu ogólnodostępnym ? na poboczu, pod drzewem lub na części chodnika, po stronie posesji. Nie wyznaczamy miejsc odbioru worków, gdyż składowanie zbyt dużej ilości worków w jednym miejscu może prowadzić do podrzucania odpadów komunalnych i tworzenia się dzikich wysypisk śmieci. Prosimy również o nie wystawianie worków w pasach zieleni pomiędzy jezdniami.

Odbiór worków będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta. Harmonogram wywozu zostanie opublikowany na stronie internetowej ZDM.

Worki odbierane będą po wcześniejszym (telefonicznym lub mailowym) zgłoszeniu, w terminie zgodnym z harmonogramem. Zgłoszenia prosimy dokonywać nie później niż 48 godzin przed datą wywozu.

ZDM, Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej
tel. 61 64 77 274 (pn-pt, godz. 7.30 ? 15.00), e-mail: liscie@zdm.poznan.pl

UWAGA! Firmy pracujące na nasze zlecenie będą odbierać wyłącznie worki z liśćmi zebranymi z pasa drogowego, który znajduje się w administracji ZDM.
Prosimy aby nie trafiały do worków inne odpady.

Akcja zbierania liści z pasa drogowego potrwa do 24 grudnia 2014 roku.


foto ZDM
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej