*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Mała architektura i zieleń na ulicy Głogowskiej - etap I

2014-09-18
Miło nam poinformować, że jesienią rozpoczną się pierwsze prace związane z zagospodarowaniem elementami małej architektury i zielenią skwerów zlokalizowanych przy ul. Głogowskiej: przed budynkiem Dworca Zachodniego, przy ulicach Strusia, Sielskiej i Hetmańskiej. Prace te stanowią część większego projektu opracowanego dla śródmiejskiego odcinka ul. Głogowskiej w granicach osiedla Św. Łazarz a także poza ścisłym centrum - na obszarze osiedla Górczyn (odcinek od mostu Dworcowego do ul. Ściegiennego).
W lutym 2014r. ZDM ogłosił konkurs na projekt koncepcyjny, którego rozstrzygnięcie miało miejsce 13 maja 2014 r. Laureaci konkursu ? autorzy trzech nagrodzonych Zespołów mieli okazję zaprezentować 19 maja swoje prace podczas spotkania z mieszkańcami zorganizowanego w Zespole Szkół przy ul. R. Berwińskiego przez Radę Osiedla Św. Łazarz we współpracy z Wydziałem Terenów Zieleni ZDM. W trakcie spotkania przedstawiciele Zespołów omówili założenia swoich projektów, przedstawiono też werdykt sędziowski. Pierwsza nagroda przypadła Paniom Emilii Sakowskiej i Agnieszce Lewandowskiej. Druga nagroda trafiła do zespołu ?Green up? w składzie: Bartosz Kaźmierczak, Agnieszka Waliszewska, Stanisław Świderczuk, Aneta Mikołajczyk, Bogumiła Szydłowska. Trzecia nagroda trafiła do Pani Zofii Paluszkiewicz i Pana Marcina Plewy.
Przedstawiciele Wydziału Terenów Zieleni ZDM poinformowali również zebranych o dalszych planach wynikających z przyjętego w styczniu br. harmonogramu prac dla całego zadania.
Następnie ZDM przystąpił do prac nad projektem wykonawczym, którego opracowanie powierzył dwóm architektom krajobrazu: mgr inż. Agnieszce Lewandowskiej i mgr inż. Emilii Sakowskiej, nagrodzonym w konkursie (I nagroda).
W lipcu br. kompletny projekt techniczny został przedstawiony Radom Osiedli: Św. Łazarz i Górczyn. Ostateczne rozwiązania opracowane przez architektów krajobrazu, uzgodniono z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Koordynatorem ds. estetyki wizerunku miasta.
W pierwszym etapie prac ZDM wytypował wraz z przedstawicielami RO cztery miejsca przeznaczone do rewaloryzacji. Prace przed budynkiem Dworca Zachodniego będą obejmować remont murków z piaskowca oraz wprowadzenie drewnianych siedzisk. Celem działań jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla pieszych. Po zakończeniu prac, nie będzie już możliwe parkowanie samochodów po prawej stronie od wejścia do Dworca Zachodniego. Naszym celem jest uporządkowanie przestrzeni pasa drogowego, stworzenie estetycznych, miłych miejsc do wypoczynku.
Prace na skwerze przy ul. Strusia będą polegały na uzupełnieniu zielenią przestrzeni pod drzewami oraz wprowadzeniu elementów małej architektury. Z kolei realizacja prac na skwerze przy Hetmańskiej przewidziana jest w tym roku tylko w zakresie robót przygotowawczych i ziemnych. Pozostały zakres związany z zagospodarowaniem zielenią i elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) zaplanowano w 2015 r. ze środków Rady Osiedla Św. Łazarz.
Ostatnim miejscem, wskazanym do rewaloryzacji jest teren przy ul. Sielskiej. W miejscu tym ZDM planuje wykonać remont istniejących donic dla drzew, uzupełniając ich funkcję o elementy siedzisk z materiału drewnianego. Pojawią się tutaj nie tylko miejsca do wypoczynku, ale także stojaki rowerowe i nowe kosze na śmieci. Zasadniczym celem prac rewaloryzacyjnych jest ?oddanie? tych terenów pieszym i wyeliminowanie nielegalnego parkowania. Zakończenie prac przy ul. Zachodniej, Strusia, Sielskiej oraz częściowo na skwerze przy ul. Hetmańskiej ZDM przewiduje na koniec października 2014 r.
Kolejny etap prac przewidzianych projektem wykonawczym dla ul. Głogowskiej na odcinku od mostu Dworcowego do ul. Ściegiennego zależny jest przyszłych budżetów, w tym środków przewidzianych w budżetach Rad Osiedli.
Szczegółowych informacji na temat zadania udziela Wydział Terenów Zieleni ZDM, koordynujący całość prac.


foto ZDM
Zobacz więcej:
» Zagospodarowanie elementami małej architektury i zielenią ulicy Głogowskiej na odcinku od Mostu Dworcowego do ul. Ściegiennego w Poznaniu
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej