*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Remont jezdni na ulicy Ozimina

2014-10-09
Informujemy, że od 13 października br. rozpocznie się remont nawierzchni jezdni na ulicy Ozimina. Remont prowadzony będzie na odcinku od ulicy Dożynkowej do ulicy Starowiejskiej. Remont nawierzchni jezdni wykona Zakład Robót Drogowych.
Prace drogowe będą prowadzone przy zachowaniu ruchu kołowego. Kierowcy muszą się jednak liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu, np. w trakcie układania warstwy ścieralnej nie będzie możliwości dojazdu do posesji. Zakończenie prac zaplanowano 15 października br.
Zakres zadania i jego finansowanie zostało uzgodnione z Radą Osiedla Stare Winogrady.

Za utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac drogowych oraz o zwracanie uwagi na aktualnie obowiązującą organizację ruchu.

Informujemy również, że z przyczyn niezależnych od zarządcy drogi terminy prac mogą ulec zmianie.


foto ZDM


pozostałe informacje


Dowiedz się więcej