*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zakładanie zieleni na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Palacza i Kasprzaka

2014-11-14
Informujemy, że w najbliższych dniach Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu rozpocznie prace w pasie drogowym ulicy Palacza w rejonie skrzyżowania z ulicą Kasprzaka. Na skwerze oraz na przyległych fragmentach pasa drogowego zostanie założona zieleń, zostaną zamontowane elementy małej architektury. Zostanie zasadzonych 11 drzew (lipy srebrzyste, magnolie), ponad 400 krzewów (berberysy, forsycje, ogniki) oraz byliny wraz z trawą ozdobną. Na skwerze zostanie wytyczona ścieżka. Jej nawierzchnię będzie stanowić materiał przepuszczający wody opadowe do gleby.

Warto dodać, że zaplanowane prace ogrodnicze stanowią kontynuację rewaloryzacji po zakończonym remoncie ulicy Kasprzaka na odcinku od ulicy Hetmańskiej do ulicy Palacza.

Prace na ulicy Palacza są kolejnym przykładem na podnoszenie walorów estetycznych poznańskich ulic, tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej. Z efektami szeregu innych przykładów prac ogrodniczych w pasie drogowym można się zapoznać również na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Zapraszamy do zakładki Zieleń przyuliczna ZDM.


ikonografia przedstawia projekt zadania
Zobacz więcej:
» ZIELEŃ PRZYULICZNA ZDM
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej