*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Siedem lat temu otwarto most biskupa Jordana

2014-12-08
Tłumy poznaniaków 7 grudnia 2007 roku przybyły na uroczyste otwarcie mostu Cybińskiego. Most stanął w osi ulicy Ostrówek nad rzeką Cybiną, pomiędzy Katedrą a Śródką, w miejscu starej przeprawy. Warto wspomnieć, że przeprawa przez Cybinę, między Ostrowem Tumskim a Śródką, należy do najstarszych przepraw mostowych w Poznaniu. Pierwsze wzmianki o moście pochodzą z 1146 roku. Potwierdziły to badania archeologiczne. Kilka lat temu w poznańskiej prasie pojawiły się nawet spekulacje, że drewnianym mostem przez Cybinę dotarł na Ostrów Tumski orszak księżniczki Dobrawy. Przed uroczystym otwarciem Uchwałą Rady Miasta z 20 listopada 2007 r. most otrzymał nazwę biskupa Jordana. Poznaniacy cieszyli się, że po prawie trzydziestu latach w grudniowe popołudnie 2007 roku most nad Cybiną, już jako most biskupa Jordana, wrócił na swoje historyczne miejsce.
Celem jego odbudowy było nie tylko przywrócenie historycznego połączenia komunikacyjnego między Ostrowem Tumskim a Śródką, ale także aktywizacja terenów położonych nad Wartą, podniesie atrakcyjność Śródki.

Początki współczesnego mostu nad Cybiną mają związek z rozbiórką starego mostu św. Rocha. Specjaliści z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu stwierdzili, że jego stalowe przęsło mimo swoich 89 lat znajduje się w stosunkowo dobrym stanie. Nie przystawało wprawdzie parametrami do przeprowadzenia po nim nowej trasy tramwajowej, ale po konserwacji, wymianie niektórych elementów znakomicie mogło służyć jako kładka dla pieszych. ZDM zaoferował je nieodpłatnie nawet innym zarządcom dróg i mostów. Brak propozycji urealniał czarny scenariusz i definitywny koniec przęsła: pocięcie i oddanie na złom. Trudno było się z tym pogodzić, tym bardziej że stary most św. Rocha był ulubioną przeprawą mostową Poznańczyków i cieszył się wielką estymą. Tymczasem, stalowa konstrukcja mostu św. Rocha w dniu 1 października 2002 roku została podniesiona z miejsca. Około godziny 14.00 przy pomocy dwóch pontonów i trawersu ?most popłynął z nurtem rzeki? jak stwierdzono w telewizyjnej relacji. Po 2,5 godzinach konstrukcja przęsła spoczęła nad Cybińskim Kanałem Ulgi oczekując na swoje drugie życie.
Szansą okazała się inicjatywa Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu budowy kładki dla pieszych w osi ulicy Ostrówek nad rzeką Cybiną, pomiędzy Katedrą a Śródką, w miejscu starej przeprawy mostowej rozebranej w 1970 roku. Pomysł ZDM zyskał poparcie społeczeństwa, Rady Osiedla Poznań - Śródka, Kurii Arcybiskupiej, władz miejskich.

HISTORIA BUDOWY MOSTU

1 października 2002 godz. 13.13 stalowa konstrukcja mostu św. Rocha zostaje podniesiona z miejsca, w którym znajdowała się 89 lat. Do demontażu przęsła nurtowego użyto dwóch pontonów. Wyporność każdego z nich wynosiła 600 ton. Na ich wzmocnionych pokładach ustawiono po jednej parze wież obejmujących przęsło z obu stron. Za pośrednictwem trawersu, na których oparło się przęsło, podniesiono konstrukcję stalową przęsła. Około godz. 14.00 barki razem z przęsłem zaczęły płynąć z nurtem rzeki. Po 2,5 godzinach powolnego opuszczania stalowa konstrukcja przęsła nurtowego spoczęła nad Cybińskim Kanałem Ulgi.
20 lipca 2006
Zarząd Województwa Wielkopolskiego skierował projekt ?Budowa mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu? do dofinansowania ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ?Transport?. Umowa została podpisana 8 grudnia 2006 roku. Wartość projektu: 9 500 000,00 zł, kwota dofinansowania: 8 075 000,00 zł, w tym: 7 125 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 ? Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 ? 2006, co stanowi 75% wartości Projektu. 950 000 zł pochodzi z budżetu państwa, co stanowi 10% wartości Projektu. Wkład własny Miasta Poznania: 1 425 000 zł ? co stanowi 15% wartości Projektu. 22 sierpnia 2006 Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na ?Opracowanie projektu budowlano ? wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową mostu Cybińskiego w Poznaniu (między Śródką a Ostrowem Tumskim).
Most Cybiński budowany będzie przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia, Grabowski, Król i wspólnicy, Biuro Inżynieryjno ? Techniczne KARO s.j.
Umowa z wykonawcą zostaje podpisana 31 sierpnia 2006 roku.
Wrzesień 2006 ? styczeń 2007
Opracowanie dokumentacji technicznej, uzgodnienie projektu mostu.
Luty ? sierpień 2007
Konserwacja starego przęsła mostu św. Rocha. Przęsło zostaje ocynkowane, wymieniane są elementy skorodowane, konstrukcja przystosowywana jest do nowej funkcji ? kładki dla pieszych. Kolor wybiera Miejski Konserwator Zabytków. Rozpoczynają się przygotowania do transportu.
Maj ? czerwiec 2007
Badania archeologiczne w miejscu budowy przyczółków. Instytut Prahistorii UAM odkrywa pozostałości dawnych przepraw mostowych oraz późnośredniowiecznej ulicy przez Ostrówek.
6 ? 19 września
Operacja transportu przęsła dawnego mostu św. Rocha. Konstrukcja, która waży ok. 360 ton przewożona jest, krótkimi odcinkami, po torach kolejowych. Pokonuje od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów dziennie. Cała trasa liczy około jednego kilometra długości. W tym czasie trwają też przygotowania do przeniesienia przęsła nad mostem Mieszka I. Budowane są rusztowania.
20 ? 27 września
Specjalne siłowniki podnoszą przęsło na wysokość dziewięciu metrów. 28 września ? 1 października Trwa najbardziej widowiskowa operacja inżynierska w Polsce. Po raz pierwszy w kraju transportowano ?most? przez most. Tym razem tory kolejowe zostały ułożone w poprzek mostu Mieszka I. Przez dwa dni, pod czujnym okiem specjalistów, przęsło transportowane jest na rusztowanie po drugiej stronie mostu Mieszka I. Widowisko było relacjonowane większość mediów, obserwowane przez tysiące mieszkańców Poznania.
14 - 24 października
Ostatni etap transportu, od mostu Mieszka I do miejsce wbudowania, przęsło pokonuje po torach kolejowych ułożonych na rusztowaniu.
25 października
Konstrukcja zostaje osadzona na nowo wybudowanych przyczółkach.
26 października ? 30 listopada
Betonowanie płyty pomostowej, montaż dylatacji, układanie nawierzchni z kostki granitowej, sprężenie konstrukcji mostu stalowymi kablami, budowa dojść do mostu Cybińskiego, obudowa przyczółków ozdobną cegłą klinkierową. Wyposażenie mostu w instalacje odpromieniowe i balustrady. Zakładanie oświetlenia i iluminacji. Prace na moście z uwagi na warunki atmosferyczne prowadzone są pod specjalnym namiotem.
20 listopada
Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie nadania mostowi imienia biskupa Jordana. Wnioskowała o to rada osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady.
7 grudnia
Uroczyste otwarcie mostu Cybińskiego.

Most biskupa Jordana - podstawowe dane geometryczne
Rozpiętość teoretyczna: 70,0 m
Długość całkowita: 72,30 m
Szerokość całkowita 14,878 m
Wysokość: 9,495 ? od dolnej krawędzi do górnej krawędzi konstrukcji
Rozstaw poprzeczny łuków: 9,53 m
Wysokość dźwigarów głównych: od 1775 mm do 1835 mm
Masa całkowita: 360 t
Nity: 48986 sztuk

Transport i otwarcie mostu nad Cybiną zostały zaliczone do najciekawszych wydarzeń 2007 roku według dziennika POLSKA - The Times - Głos Wielkopolski.

Kapituła Nagrody Polskie drogi XXI uhonorowała Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu za oryginalną koncepcję wykorzystania przęsła starego mostu św. Rocha w konstrukcji mostu Jordana nad Cybiną oraz za innowacyjność w technicznej realizacji przedsięwzięcia.


foto ZDM: zdj. archiwalne z transportu przęsła mostu św. Rocha nad Cybinę
Zobacz więcej:
» Zapraszamy do obejrzenia film z 2007 r. o przygotowaniach i realizacji inwestycji pn. „Budowa mostu Cybińskiego między ŚrĂłdką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu”
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej