*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

2014-12-11
W związku z artykułem Piotra Żytnickiego ?Drogi prezent od miasta? jaki ukazał się w dzisiejszej ?Gazecie Wyborczej? informujemy, że aktualnie w Zarządzie Dróg Miejskich prowadzonych jest równolegle siedem kontroli, m.in. przez: Urząd Wojewódzki, CBA, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UMP, Regionalną Izbę Obrachunkową, Biuro Audytu Wewnętrznego UMP. CBA prowadzi ?Kontrolę przestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania decyzji w zakresie realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wybranych inwestycji w okresie od 2010 ? 2014 r.? Sprawa jest w toku.
Informujemy również, że ZDM jako komunalna jednostka budżetowa podlega bardzo licznym kontrolom, audytom i auditom w zakresie zarówno organizacyjnym jak i wydatkowania środków publicznych (w tym z realizowanych inwestycji). Tylko od roku 2010 do chwili obecnej odbyło się ponad 100 kontroli prowadzonych m. in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, CBA, Urząd Kontroli Skarbowej, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych Warszawa, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy, Spółkę Pl.2012 przy Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie, DGA Audyt sp. z o.o., Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA w Warszawie, Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania. Zarząd Dróg Miejski w zakresie realizowanych dotychczas zadań oceniano pozytywnie.

Z wyrazami szacunku
Dorota Wesołowska
Rzecznik prasowy ZDM
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej