*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Krzywoustego

2014-12-31
Jak informuje firma ?COLAS Polska Sp. z o.o. Generalny Wykonawca realizujący roboty budowlane na zlecenie Inwestora Centrum Łacina Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa dla rozbudowy ul. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu realizowanej w ramach inwestycji ?Budowy i przebudowy układu komunikacyjnego i rozbudowy układu drogowego w rejonie ograniczonym ulicami Jana Pawła II ? Krzywoustego ? Inflancka ? Milczańska i trasą tramwajową na Rataje w Poznaniu? informuje, że w dniu 07.01.2015 w godzinach 18-22 nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu jezdni południowej w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego na odcinku od estakady do Ronda Rataje. Ruch, poprzez wykonane w pasie rozdziału przewiązki, zostanie skierowany na jezdnię północną ul. Bolesława Krzywoustego, na której do tej pory prowadzone były roboty budowlane. Zakończenie rozbudowy ulicy Bolesława Krzywoustego na wyżej wymienionym odcinku planuje się na koniec września 2015 roku. Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.?


Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy.

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od zarządcy drogi terminy prac drogowych mogą ulec zmianie.


pozostałe informacje


Dowiedz się więcej